Tilbake

Batterier i nett er en del av klimaløsningene

Elektrifisering er løsningen for å klare klimamålene. Fornybar energi er også uforutsigbar energi. For å sikre en mer stabil tilgang fra vind og sol kan energilagring i form av batterier i nettet hjelpe. Samtidig krever lading høy effekt over kort tid. Dette gir topper i forbruk som kan bli dyre investeringer i nettkapasitet. Ved å sette batterier i nettet kan man unngå de dyre toppene.

Adobe

Batterier som alternativ til utbygging

Bruken av elektrisitet er som en følge av teknologiutvikling og endrede bruksvaner sterkt stigende. Dette gir effektkrevende laster og utfordringer for delene av nettet som arbeider opp mot kapasitetsgrensen. Som resultat får man større kvalitetsvariasjoner og brudd på forskriften om leveringskvalitet (FOL).

Svaret på utfordringen er ganske enkelt. Man må øke kapasiteten. Tradisjonelt har dette blitt gjort gjennom dyre oppgraderinger i nettet. I dag vurderer mange nettselskap om bruk av batterier er en enklere og rimeligere måte å håndtere toppene. Et eksempel kan være lading av elfergene. Her kreves det store laster over en kort periode. Mange av kaiene ligger også i områder hvor det normale forbruket ikke er stort og nettkapasiteten er dimensjonert deretter. Man må derfor øke kapasiteten i nettet. Som et alternativ til dyre oppgraderinger av nettet velger flere nettselskap eller aktørene med ladebehov å installere batterier. Da kan man ha et jevnt trekk på nettet, fergene lader fra batteriet og man unngår de dyre toppene som en fergelading medfører.

Batterier i bygg

Svingninger i strømprisen og nye nett-tariffer gjør at kostnaden til elektrisitet svinger gjennom døgnet. Prisen er typisk lavest på natten og vil svinge gjennom døgnet. Ved å lade batterier når prisen er lav og forbruke av dette når prisen er høy, kan man potensielt spare mye penger. Et annet forhold er installasjonen av solcelleanlegg. Dette forgår nå både som tilleggsinstallasjon og ved at solceller innebygd i bygningsmaterialene blir mer vanlig både på større og mindre nybygg. For å utnytte et slikt anlegg optimalt bør batterier inngå som en del av installasjonen i kombinasjon med digital energistyring.

Enova har økt sin støtte til private solcelleanlegg og gir nå også støtte til smart energistyring. Det er forventet at dette vil gi en økt installasjon av solceller i forbindelse med boliger. Med fallende priser på batterier vil en kombinert installasjon være aktuelt i et økende omfang.

-Vi ser at interessen for batterier er sterkt stigende, ikke minst i kombinasjon med lavskalaproduksjon. På litt sikt forventer vi at batterier vil være en naturlig del av elanlegget i de aller fleste bygg. Dette vil også gjelde mange private boliger, og allerede nå ser vi eksempler på energilagring i boligblokker, forteller Lars Ihler, fagsjef i NEK.

Utslippsfrie byggeplasser

Klimakrisen tvinger oss til å spare utslipp. Byggeplassene er ikke noe unntak og blir en del av klimaløsningen. De utslippsfrie byggeplassene kommer derfor i tiden framover til å bli flere. Ikke minst etter krav fra stat og kommune. Allerede i dag har for eksempel Oslo Kommune som krav at byggeplasser for egne prosjekter skal være utslippsfrie. Dette blir en ny hverdag for entreprenørene som har hatt og har maskinparker som er basert på fossilt drivstoff. Tilgang til elektrisitet blir derfor avgjørende for å gjennomføre prosjekter, og vi vil se batterier på et økende antall byggeplasser.

-Fordelen med batterier er at man ikke trenger å forholde seg til om det finnes tilstrekkelig infrastruktur tilgjengelig. Batteriene tas i bruk ferdig ladet og byttes etter hvert som de går tomme. Lading skjer på et tidspunkter hvor prisen på elektrisiteten er lav. På denne måten holder man prisen nede, og belaster heller ikke nettet med toppene som naturlig forekommer ved lading av utstyr, fortsetter Lars Ihler.

Batterier i landbruket

Landbruket er i dag både en digitalisert og energikrevende produksjon. Mange gårdsbruk har lave energipriser som en del av sin forretningsmodell. I tider hvor energiprisen går i taket er denne forretningsmodellen under press. Mange gårdbrukere bruker derfor de store takflatene på driftsbygningene til produksjon av solenergi. Utfordringen med solenergi er naturlig nok at lysforholdene svinger og energiproduksjonen kan i løpet av kort tid både gå kraftig ned og opp. Ved installasjon av batterier vil man få en langt større forutsigbarhet og kan i større grad basere seg på egen produksjon.

Et annet moment er at gårdsbruk ofte ligger i strøk hvor nettkapasiteten ikke er optimal. Et raskt skifte i vær kan medføre store topper i effektbehov når mange enheter må trekke fra nettet i stedet for egen produksjon. Resultatet kan bli dårligere spenningskvalitet, som kan medføre utfordringer i gårdsdriften. Med batterier kan man unngå denne problemstillingen.

Batterier vil bli tatt opp i et webinaret «Batterier i nett», som arrangeres 9. mars.

Les mer om batterier i nett og meld deg på!