Tilbake

Ny utgave av NEK 410 B – Elektriske installasjoner i skip

NEK 410 B er nå klar i en revidert utgave for første gang siden 2010. Det har skjedd en rekke endringer i kravene til de ulike anleggene og det har vært en språklig oppstramming.

Arild Kjærnli

Standardsamlingene i serien NEK 410 – elektriske installasjoner i skip er henvisningsgrunnlaget i forskrift for maritime elektriske anlegg (FME). Ved å følge kravene i standarden oppfyller man også bestemmelsene i forskriften.

NEK 410 B omhandler spesifikke anlegg

NEK 410 B ble sist gitt ut i 2010 og da som NEK 410-2. Den nye utgaven er et supplement til NEK 410A, som ble gitt ut i oppdatert versjon i 2020. Der NEK 410 A behandler generelle problemstillinger vil NEK 410 B ta for seg spesifikke anlegg. De ulike anleggene som behandles i NEK 410B er:

  • Elektriske framdriftsmaskiner
  • Tankskip
  • Skip for frakt av farlig gods
  • Små fartøy (under 50 metere og 500 tonn)
  • Valg og installasjon av elektriske kabler

-Det har skjedd mye innenfor maritime standarder siden NEK 410-2 ble lansert for 11 år siden. Spesielt for fartøyer med elektrisk framdrift ser man stor utvikling. Sammen med kravene for små fartøy er det her de største endringene i NEK 410 B er gjort. Dette er jo også skipstyper som er spesielt aktuelt for norske redere og verft, forteller Arild Røed, maritim fagsjef i NEK.

NEK 410 B er basert på internasjonale standarder

NEK 410 samlingene er basert på utvalgte standarder fra IEC 60092 – Electric installations in ships. Det er tradisjon i NEK til å utarbeide samlinger som består av flere standarder fra de internasjonale standardiseringsorganene IEC og Cenelec. Ved å gruppere ulike standarder har man muligheten til å dekke en prosess med en publikasjon.

-Det er først og fremst faglige hensyn som bestemmer innholdet i de ulike samlingene. Komiteen, NK 18, som har hatt ansvaret for NEK 410 består av eksperter fra et bredt felt innenfor de norske maritime miljøene. Forankringen i NK 18 borger for at dette er godt tilpasset norske behov. Selv om sammensetningen av samlingene først og fremst er faglig motivert skal vi ikke stikke under en stol at de også representerer en besparelse for brukerne. Skulle man kjøpt de ulike delstandardene en og en hadde kostnadsbildet vært helt annerledes, fortsetter Røed.

Kvalitetskontroll

Til årets utgave av NEK 410 B har det ikke bare vært en oppdatering av de tekniske kravene.

-Vi har foretatt en omfattende kvalitetskontroll av språket i NEK 410 samlingene. Disse standardene har blitt oversatt over flere år og mange eksperter har vært involvert. Nå er språket strammet opp slik at det får en bedre helhet. Samtidig har vi også kunne rette opp enkelte språkfeil slik at standardene nå oppleves som oppdaterte også språklig, avslutter Arild Røed.

NEK 410 A og NEK 410 B kan du kjøpe gjennom Standard Online, Nelfo og Energi Norge.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023