Tilbake

Seminar om maskinsikkerhet i Bergen og Oslo

NEK ønsker velkommen til maskinsikkerhetsseminar i Bergen 5. mars og Oslo 26. mars. Sentralt på seminarene vil være en gjennomgang av normen NEK EN 60204-1:2018 – Maskinsikkerhet. Elektrisk utstyr på maskiner.

NEK arrangerer to seminarer om maskinsikkerhet mars 2020. Seminarene går av stabelen:

Bergen den 5. mars

Oslo den 26. mars

Sentralt på seminarene vil være en gjennomgang av normen NEK EN 60204-1:2018 – Maskinsikkerhet. Elektrisk utstyr på maskiner.  Seminaret vil også å gi deltakerne svar på sentrale spørsmål innen  forskrifter og direktiver for maskinsikkerhet.

Hvem bør delta på seminaret?

Alle som arbeider med elektrisk maskiner vil ha utbytte av dette seminaret. Enten man representerer en bedrift som er ansvarlig for maskinleveranser, service og vedlikehold av maskiner eller er underleverandør av maskiner og maskindeler vil man finne dette seminaret nyttig. Seminaret vil også behandle problemstillinger som konsulenter og innkjøpere av maskiner vil ha nytte av , enten man arbeider i det offentlige eller det private næringsliv.

Feil og uoverensstemmelser

Maskiner kan være så mye forskjellig, og uansett innfallsvinkel vil seminaret berøre problemstillinger som mange er usikre på og behandle tema som gir deltagerne ny innsikt.

-Litt for ofte får vi i NEK henvendelser fra fortvilte folk med prosjektansvar som forteller om uoverensstemmelser i forbindelse med sine prosjekter. Svært ofte har dette med usikkerhet og manglende kunnskap om regelverk for maskinsikkerhet og bruk av standarder. For å  unngå dagbøter, feil og uoverensstemmelser ved maskinleveranser er det fornuftig delta på NEKs maskinsikkerhetsseminar, oppfordrer Trond Salater, fagsjef industri og automatisering i NEK.

Hva er en maskin?

Ja, hva er en maskin? Dette er et spørsmål som må forklares og utdypes. Vi kan like godt ta definisjonen hentet ut fra maskinforskriften;

Med maskin menes: – en enhet som er utstyrt med eller beregnet til å utstyres med et drivsystem, som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig og som er sammensatt for et bestemt bruk.

-Så enkelt og samtidig vanskelig er dette. Sentralt her er ordene “bevegelig del”. Disse to ordene gir tanker mot en mengde apparater og utstyr som kan falle innenfor det vi skal behandle på dette seminaret – nemlig maskiner og maskinsikkerhet. Ofte gjør folk dette vanskeligere enn hva det egentlig er. Kjenner man regelverket og bruken av de viktigste standardene, så bør dette være en overkommelig oppgave, forteller Salater.

På norske kinoer nå (nfKino.no)

Tunnelen

Innen samferdsel finner man mange maskiner og maskinanlegg. Hvordan sikre våre tunneler i tilfelle brann, og hvordan kan sikre maskininstallasjoner sørge for dette?

I den norske filmen Tunnelen som går på kinoer nå i disse dager kan man se hvilke utfordringer man får ved en katastrofebrann i en tunnel. I traileren til denne filmen får man et glimt av maskiner – altså vifter – som henger i taket på tunnelen. Det er en maskininstallasjon vi blant annet kommer til å snakke om på dette seminaret. Gå gjerne å se denne filmen før du kommer på seminaret, smiler Salater.

Maskinsikkerhet og cybersikkerhet

Økende antall maskiner og maskinanlegg ligger utsatt til for å bli kompromitert av cyberstrusler. Dette er et meget viktig tema når man snakker om maskinsikkerhet. Skal man ha et sikkert og pålitelig anlegg gjennom hele livsløpet vil en risikovurdering være avgjørende. Mange glemmer kanskje å ta med vurderinger hva gjelder cybersikkerhet, og derfor løfter vi opp dette som et tema på vårt seminar avslutter Salater.

Les mer om seminaret og registering for påmelding Bergen 5. mars her .

Les mer om seminaret og registrering for påmelding Oslo 26. mars her.

Relaterte artikler