Tilbake

Hvordan bygge en maskin?

For å finne svaret på det må man først bestemme seg for hvilken maskin man skal bygge. Heldigvis finnes det standarder som hjelper deg på vei. Har maskinen behov for elektrisk utstyr for å fungere, og i tillegg ikke er en håndholdt maskin – da vil NEK EN 60204-1 være til svært god nytte.

Hvem kunne vel ikke tenkt seg en pengemaskin?

Standarden NEK EN 60204-1Elektrisk utstyr på maskiner – dekker ett vidt spekter av maskiner. Eksempler på slike maskiner er:

  • Montasjemaskiner
  • Maskiner for materialhåndtering
  • Maskiner for næringsmidler
  • Embaleringsmaskiner
  • Anleggs og byggematerialmaskiner
  • Løftemaskiner
  • Maskiner for kjøling og luftkondisjonering

Undergrupper til de ovenfor nevnte maskinene samt flere eksempler finner man i Tillegg C i standarden. Men NEK EN 60204-1 kan også benyttes for seg selv. Kan hende finnes det en mer produktspesifikk standard som angir krav som går ut over kravene i NEK EN 60204-1.

I EUs “Official Journal” finnes en liste over harmoniserte standarder for de respektive EU-direktiver, eksempelvis Maskindirektivet (MD), EMC-direktivet (EMCD) og Lavspenningsdirektivet (LVD).

Sjekkliste – spørreskjema for maskinen 

Hvilke krav stilles til elektrisk utstyr på maskinen? Hvordan skal den tilkobles det elektriske nettet vi har i Norge? Trenger maskinen sikringer – og i tilfelle hvilken type sikringer? Og, må maskinen ha en nødstopp? Hva annet kan det være lurt å avklare før man setter i gang med planer, ideer og prosjektering? Hvem er kunden som skal bruke maskinen? Har kunden tilstrekkelig kapasitet i elanlegget sitt til å drifte maskinen? Hvilket jordingssystem skal maskinen tilkobles? I hvilke omgivelser skal maskinen plasseres?

Her har NEK EN 60204-1 i sitt Tillegg B – Spørreskjema for maskiners elektriske utrustning – en detaljert sjekkliste som er til nytte for alle som skal bygge, levere og/eller kjøpe en maskin.

Risikovurdering

I utgangspunktet skal alle produkter  og maskiner konstrueres slik at de er sikker i seg selv. Altså skal det ikke medføre noen farer for mennesker, dyr og eiendom ved normal tiltenkt bruk samt tiltenkt feilbruk.

Her vil ISO/IEC Guide 51 “Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards” være til god nytte for å forstå hva en risikovurdering omfatter.

Uansett type maskin man ønsker å  konstruerer og bygge, både med eller uten elektrisk utstyr, vil det være svært vanskelig å komme utenom standarden NS-EN ISO 12100, Hovedprinsipper for konstruksjon – Risikovurdering og risikoreduksjon.

CE-merke og samsvarserklæring

Når maskinen er ferdig – og før man skal ta den i bruk og/eller selge den ute på markedet – skal man alltid påføre CE-merke samt utstede en samsvarserklæring.

Relaterte artikler