Tilbake

Stikkontakt – standardisert eller ikke standardisert?

Standarder gjør livet enklere for oss. Vi kan være sikre på at produkter og installasjoner er trygge, at de fungerer som de skal og at materialene de er laget av er gode nok. Stikkontakter derimot er forskjellige over hele verden.

Noe mange irriterer seg over når man skal reise utenlands er at man trenger en adapter for å koble seg til elektrisitet. Hvorfor kan man ikke standardisere stikkontaktene?

Leif T. Aanensen

Leif T. Aanensen, adm dir i NEK

-Dette er et spørsmål vi møter ofte, men det er ikke helt riktig at stikkontaktene ikke er standardisert. Standardisering handler om veldig mye mer enn det vi kan se. Om vi tar utgangspunktet i stikkontakten er det mange krav som skal møtes om den skal tilfredsstille nødvendige standarder, forteller Leif T. Aanensen, adm dir i NEK.

Personsikkerhet

Det første man må sette krav til i en elektroteknisk standard er personsikkerhet. En person eller et dyr skal ikke kunne få elektrisk støt av et produkt. Når det gjelder en stikkontakt er det et lukket system som sikrer at man ikke kommer i kontakt med spenningsførende komponenter. Skal stikkontakten brukes i spesielle miljøer som baderom eller ute kommer det tilleggskrav. Med andre ord har man ivaretatt sikkerheten for stikkontakter ved å følge standarden.

Funksjon

Når man har ivaretatt sikkerheten er det funksjonen som skal vurderes. En viktig vurdering er om produkt eller installasjon vil fungere som tiltenkt. Vurderingene her går både på om stikkontakten fungerer ved installasjon og om den vil tåle gjentatte til- og frakoblinger over tid. Blir en stikkontakt produsert etter standarden NEK 502 er dette kravet ivaretatt.

Materiell sikkerhet

Materiellet produktet er laget av må ha egenskaper tilpasset det miljøet som produktet er tiltenkt å virke. For en vanlig stikkontakt stilles det krav i standarden til hvor høy (650 C) og lav temperatur (-25 C) den skal tåle før det er fare for at den kan få skade. Tilsvarende stilles det for eksempel forskjellige krav til en kabel som skal brukes i en bolig og en som skal brukes i Nordsjøen.

Grensesnitt

Vil produktet fungere med andre er kriteriet for et standardisert grensesnitt. Dette gjør at man for eksempel kan selge den samme TVen i Norge som i resten av verden. Bortsett fra at man må bytte støpsel for hvert enkelt land for at den skal passe i stikkontakten. For stikkontakter har man ikke klart å bli enige om et internasjonalt standardisert grensesnitt, men stikkontaktene er heldigvis standardisert innenfor hvert enkelt land.

Standardisering og testing

Alle kravene til en stikkontakt finner man i standarden «NEK 502 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder». Produkter som skal selges i det norske markedet må tilfredsstille disse kravene. For at man skal få anledning til å bruke nødvendige sertifikater, må produktet testes og godkjennes av et sertifiseringsorgan. I Norge er det Nemko som utsteder sertifikater som dokumenterer at man møter kravene i standarden.

Historisk betinget

Alle stikkontakter er altså standardisert fram til grensesnittet. Hva er så årsaken til at man ikke kan lage et internasjonalt og felles grensesnitt?

– I elektrisitetens barndom var ikke handel på tvers av landegrenser så utbredt som i dag. Det meste av konsumet bestod av produkter produsert i og beregnet på et hjemmemarked. For å beskytte dette markedet mot importerte produkter valgte man forskjellige, nasjonale løsninger for stikkontakt og støpsel. På den måten kan man for eksempel ikke automatisk bruke et britisk produkt i Norge eller omvendt. I dagens standardisering prøver man å fremme global handel. Da er det nettopp slike handelsbarrierer man forsøker å eliminere. Tilfredsstiller man kravene i en internasjonal standard kan produkter flyte på tvers av landegrenser, fortsetter Aanensen.

2.250.000.000.000 kroner

-I dag har økonomi gjort at man ikke har mulighet til å enes om en felles internasjonal tilkobling. Om man tenker seg at verdens 7,5 milliarder mennesker i snitt har 3 stikkontakter hver, blir det 22,5 milliarder stikkontakter. Med en gjennomsnittspris på 100 kroner for å skifte en stikkontakt vil verden få en elektrikerregning på 2.250.000.000.000 kroner. Og da har vi vært forsiktige. Det er en regning verden ikke er villig til å ta. Derfor må vi fortsatt huske å ta med oss adapter når vi er på reise, avslutter Leif.

Les mer om standardisering.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023