Tilbake

NEK – delvis på solkraft

Mustad Eiendom viser vei og installerer like godt solkraft på taket til CC-Vest. I følge Akersposten skal det monteres 1354 solcellepaneler. Det skal gi en årlig el-produksjon på 350-400.000 kWh, som tilsvarer strømforbruket til cirka 25 husstander. Solkraftanlegget vil dekke ca. 5 % av strømforbruket ved kjøpesenteret, samt for leietakerne i den tilhørende administrasjonsbygningen hvor NEK er leietaker.

NEK

– Dette blir det første store solcelleanlegget vårt, men neppe det siste. Vi har ambisiøse miljømål både for eksisterende og ny bygningsmasse, og da ligger det i kortene at vi må produsere fornybar strøm for å nå våre miljømål, sier miljøsjef Øyvind Gård hos Mustad Eiendom.

Det var Akersposten som første gang omtalte saken.

NEK tilfreds

NEK har i likhet med andre observert den kraftige interesse for solkraftanlegg. NEK har allerede på bordet konkrete planer om samarbeid med bransjeforeninger og myndigheter for å øke tilgjengeligheten til standardene innen området.

– Vi synes dette er artig. Fra kontorlokalene våre kan vi snart beskue et solkraftanlegg og ta del i dets produksjon, sier administrerende direktør Birger Hestnes i NEK. Selv om vi allerede nyter godt av den grønne norske vannkraften, vil dette være et interessant tiltak for oss å følge, fortsetter han.

– Vi har mange standarder i verktøykassen vår. Ikke alle av disse er like tilgjengelige for brukerne. Vi må kontinuerlig arbeide for å sette disse standardene i system og tilby dem på et format brukerne ønsker. Dette gjør vi best i samarbeid med de som vet hvor skoen trykker, sier Hestnes.

NEKs komiteer er på ballen

Flere av NEKs komiteer arbeider med de ulike brikkene i puslespillet:

 • NK 8 arbeider med hvordan lokale produksjonsanlegg kan integreres systemteknisk i installasjon eller lokalt distribusjonssystem, spesielt gjelder disse standardene
  • NEK EN 50438 – Krav til integrasjon av mikrokraftanlegg, en og trefase, begrenset oppad til 16A. Relevant for bolig.
  • NEK CLC/TS 50549-1 – Krav til integrering av produksjonsanlegg som leverer på lavspenningsanlegg over 16 A, og tilknyttet LV. Relevant for næringsbygg.
  • NEK CLC/TS 50549-2 – Krav til integrering av produksjonsanlegg som leverer på lavspenningsanlegg over 16 A og MV. Relevant for større produsenter.
 • NK13 arbeider med energimålesystemer som håndterer måling og utveksling mot lokal netteier
 • NK 57 arbeider med IT-arkitektur og informasjonssikkerhet for fjernstyrte anlegg på alle nettnivåer
 • NK 64 arbeider med hvordan elsikkerhet kan opprettholdes ved integrering av lokale produksjonsanlegg i den elektriske bygningsinstallasjonen
  • NEK 400-7-712 er spesielt sentral ved installasjon av solkraftanlegg.
 • NK 82 arbeider med produksjonsanlegg for solkraft
 • NK 88 arbeider med produksjonsanlegg for vindkraft
 • NK 118 arbeider med IT-arkitektur for lokale anlegg som skal kommunisere med netteier og aggregator
 • NK 120 arbeider med elektriske energilagringssystemer

Dersom du ønsker å bidra i dette arbeidet, enten som representant for leverandørindustrien, bygningseiere, interesseforening er du velkommen til å søke opptak i en av de nevnte komiteene. I disse vil du møte et solid kollegium av fageksperter.

– Ta gjerne kontakt med en av våre fagsjefer, så kan de fortelle deg om hvilken komite vi tror kan passe for deg, avslutter Hestnes.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 2

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 1

Dato
22.04.2024