Tilbake

Thore Andersen ble tildelt IEC 1906 Award under NEKs årsmøte 25. mai

Thore Andersen har gjennom mange år vært medlem, og også ledet, NK 31 – Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder. Dette arbeidet har medført langvarig og betydelig internasjonalt bidrag gjennom IEC TC 31.

Thore Andersen mottar IEC 1906 Award

Han har arbeidet mange år innen internasjonal industrivirksomhet, bl.a. innen skip, maritim industri og offshore. Han avsluttet sin yrkespraksis som fagsjef i NEK. De senere år er han engasjert av NEK for internasjonalt normarbeid innen sitt spesialfelt Ex-områder.

I tildelingen skriver IEC:

In recognition of his work as a Norwegian delegate for TC 31 since 2001. He has been the Iiaison officer for TC 31 with TC 18 since 2006. As an committed member of a number of groups, he actively promotes the use of IEC standards in field of explosive atmospheres at international conferences and on a national level through speeches and training. He has always acted to engage and seek consensus amongst stakeholders and played an important role in coordinating with related IEC committees.

Prisen ble utdelt av NEKs styreleder Trond Sollie under årsmøtemiddagen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024