Tilbake

Ny og forbedret utgave av NEK 440 nå i salg!

Hele normsamlingen er revidert i forhold til internasjonale normer, og har dessuten blitt gjennomgått språklig slik at NEK 440:2015 er både bedre og lettere å forstå. Det har blitt lagt til mange nye veiledninger og nye tegninger. Legg merke til at vi arrangerer NEK 440 kurs i Bergen i oktober og Oslo i januar.

Forsidebilde NEK 440:2015

Hele normsamlingen er revidert i forhold til internasjonale normer, og har dessuten blitt gjennomgått språklig slik at NEK 440:2015 er både bedre og lettere å forstå. Det har blitt lagt til mange nye veiledninger og nye tegninger. Legg merke til at vi arrangerer NEK 440 kurs i Bergen i oktober og Oslo i januar.

NEK 440:2015

Det er erfaringene fra alle kursene komiteen har holdt som har bidratt til kunnskap om tydeliggjøring en hel del steder. Denne utgaven er et must for alle som arbeider med stasjonsanlegg over 1kV AC.

De fleste av endringene fra tidligere versjon er listet opp nedenfor:

 • utvidelse av omfang
 • utvidet tabell for avtaler mellom leverandør/produsent og bruker/bestiller/eier (4.1.2)
 • utvidelse av nominelle spenninger (tabell 2, avsnitt 5)
 • endringer i avsnitt 4 om last fra jordskjelv
 • endringer i avsnitt 8
 • endringer i tabell 3 og tabell 4
 • endringer i figur 1 og figur 2
 • nye figurer 4c og 5
 • nye figurer 6,8,9, 10 og 11
 • endringer i figur 7a og figur 7b
 • endringer i tillegg D
 • endringer i tillegg E
 • endringer i tillegg ZB
 • ny tegning i del 2 Termer og definisjoner for å tydeliggjøre UE, UT og ZE
 • nye veiledninger

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023