Webinar 3 – NEK 400 Tolkninger

Adobe Stock

Meld deg på vårt webinar!

NEK inviterer med dette til webinar nr 3 som vil ta for seg tolkningene som NK64 har gjort til NEK400:2018 siden den ble utgitt.

Her vil man gå gjennom tolkningene og bakgrunnen for disse og hvorfor de ble slik de ble.

Vi har fått mange fine tilbakemeldinger på våre foregående webinarer.

Les tolkningene

Gjennomgang av tolkninger til NEK 400:2018

Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro

Foredragsholder Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro

NEK 400 har siden 1998 kommet ut i fireårs intervaller, hvor siste utgave (6. utgave) ble lansert 30.mai 2018. Neste utgave forventes lansert i juni 2022. Det anslås å være mellom 50-60.000 brukere av normsamlingen og at den er en basis for årlige investeringer i elektrosektoren på rundt 50 milliarder kroner.

Spørsmål av prinsipiell karakter blir fremlagt til drøfting i NK64 og publisert på NEKs hjemmesider. Tolkningene følger en fastlagt prosess frem mot endelig svar der man involverer NK64-medlemmers kompetanse og erfaring på best mulig måte.

En link til seminaret vil bli sendt ut 30 minutter før oppstart.

Dato: 03. desember 2020, kl. 09:00–10:30

Adresse: WebinarForside NEK 400 2018

Pris: kr. 695,-. Ved påmelding til hele webinarserien 1 (05.11), 2 (16.11) og 3 (03.12) kr. 1.495,-.
Prisene er eks. mva.

Program

  • Teknisk informasjon om webinaret – spørsmål, opptak.
  • Innledning fra NEK med informasjon om NEKs FAQ side og hvor man finner dem.
  • Informasjon om hva tolkninger er og hvordan NK64 jobber med prosessen frem mot avgjørelse.
  • TOLKNING 7: Tilknytning av parallelle strømkilder og N-leder
  • TOLKNING 8: Antall uttak i forhold til bruk av fastmonterte stikkontakter i kjøkkeninnredning

 

Registrering