Kjøpsalternativer

Lansering av NEK 420A på Eliaden 2016

Lansering av NEK 420A på Eliaden 2016

Kjøp av NEK-produkter

Samtlige produkter fra NEK fås kjøpt via salgsselskapet Standard Online AS. Dette omfatter norske elektrotekniske standarder/normer og normsamlinger (eksempel NEK 400), forskrifter, brukerguider og oppslagsverk, alle IEC- og CENELEC-standarder, samt arbeidsdokumenter fra IEC og CENELEC.

I nettbutikken finner du også mer informasjon om de internasjonale standarder fra IEC og CENELEC.

Energi Norge og Nelfo selger også våre nasjonale normsamlinger, guider og forskrifter.

 

Gå til nettbutikken

Nettbutikken på www.standard.no er en «one stop shop» for standarder, og inneholder alle Norsk Standard NS, NEK-standarder, ISO-standarder og IEC-standarder. I tillegg finnes blant annet NORSOK, ASTM, ASME, API, IEEE, samt standarder fra flere andre leverandører.

Velg mellom flere leveringsmåter når du kjøper standarder:

• Ønsker du å kjøpe standarder enkeltvis velger du mellom å skrive ut standarden på din egen printer, eller å få den tilsendt i posten.

• Hvis du ønsker tilgang til standarder på nett velger du å tegne et abonnement. Da har du alltid tilgang til standardene dine gjennom standard.no, og vi oppdaterer for deg slik at du alltid har siste utgave tilgjengelig

Les  mer om abonnement

Gå til nettbutikk

Er det vanskelig å vite hvilke produkter fra NEK som er relevant for din virksomhet? For å hjelpe deg på veien har vi laget enkelte “pakker” som er tilpasset ulike virksomheter. Velg feltet som passer best med din virksomhet.

 • Installatøren

  Elektroinstallatørens nødvendige verktøy

  Intallasjon i sikringsskap

  Elektroinstallatør i arbeid

  Elektroinstallatøren arbeider med installasjoner og utstyr som kan medføre fare for egne medarbeidere og for kunder om ikke arbeidet holder en god faglig standard. Det er årsaken til at sektoren har et strengt regelverk å forholde seg til.

  Regelverket støtter seg videre i stor grad på anerkjente normer, noe som gjør disse til viktige verktøy for installatøren. Helse, miljø og sikkerhet forventes å være kjerneverdier i enhver virksomhet i bransjen. Disse verdiene er så naturlig og påkrevd at myndighetene stiller dette som forutsetning.

  Forskrifter, guider, normer og normsamlinger danner naturlige rammer for hele virksomheten. Alle som utøver en eller annen funksjon i yrket må til enhver tid være oppdatert på hvilke spilleregler som gjelder. For å hjelpe installatøren til å velge og prioritere blant de mange publikasjonene som er tilgjengelig, har vi utarbeidet et forslag til en «installatørpakke» som passer de fleste virksomheter. Om du arbeider innenfor spesialområder, som for eksempel skip, offshore og EX – så kan også andre samlinger være aktuelle for deg. Vi har delt forslagene inn i «må ha», «bør ha» og «nyttig å ha».

  Må ha:
  Vi starter med forskrifter, normsamlinger og normer vi mener installatøren og hans medarbeidere må ha for å drive en forsvarlig virksomhet. I denne gruppen finner du forskrifter og normer eller normsamlinger forskriftene støtter seg på.

  Gå til oversikt over produkter

  Bør ha:
  I denne gruppen finner du publikasjoner som installatøren bør vurdere å anskaffe. Beslutningen avhenger av hvor omfattende virksomhet man driver og hvor kompliserte anlegg man jobber med.

  Gå til oversikt over produkter

  Nyttig å ha:
  Disse produktene tror vi du vil ha nytte av i det daglige arbeidet. I oversikten finnes guider, håndbøker og liknende.

  Gå til oversikt over produkter

Abonnement for studenter

Er du student og trenger tilgang til standarder kan vi tilby deg et studentabonnement til en gunstig pris. Da får du lesetilgang til over 50 000 standarder i tillegg til gunstige rabatter på utskrifter.

Et studentabonnement gir deg som student lesetilgang til NS, IEC, ISO og NEK standarder, som utgjør over 50 000 gyldige standarder.

Pris

Studentabonnement koster kr 500,- inkl. mva. i året. Abonnementet gjelder fra 1. juli til 1. juli påfølgende år. Fra første januar reduseres prisen med 30 % for tilgang frem til 1. juli.

Les mer om studentabonnement