Lanseringsseminar NEK EN 60204-1

Seminaret retter seg mot alle som før eller senere kommer i kontakt med maskiner

 

Registrer deg nå

Lanseringsseminaret NEK EN 60204-1:2018 er fastsatt til 10. oktober. Dette er viktig for dem som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen maskinsikkerhet og maskiners elektrisk utrustning.

Program

Åpne alle

09:30 - 12:00

 • 09:00 - 09:45Registrering
 • 09:45 - 10:00Kort introduksjon om NEK og NEK EN 60204-1
  Trond Salater
  Trond Salater, NEK

  Trond er ansvarlig fagsjef for NEKs fagområder for Industri og automatisering og Elektrisk utstyr. Han er Elkraftingeniør og har også lang bakgrunn som elektriker gr. L.

  Trond er sekretær i NEK NK 44 og NK 61, henholdsvis de to komiteéne som har ansvar for standardene NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet og NEK EN 60335-1 Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater.

 • 10:00 - 10:30Myndighetskrav: Maskinforskriften - Arbeidstilsynet
  Bjørn Lerstad
  Bjørn Lerstad, Arbeidstilsynet

  Sjefsingeniør i Arbeidstilsynet med ansvar for Maskinforskriften og å følge opp feil på maskiner og teknisk arbeidsutstyr.

 • 10:30 - 10:45Kaffepause
 • 10.45 - 11:30Myndighetskrav: Maskinforskriften
  Sjefingeniør Jostein W. Grav, DSB
  Jostein W. Grav, DSB

  Sjefsingeniør i DSB med ansvar for forvaltning og utvikling av regelverk for lavspenning i Norge.

  Jostein er komiteleder i NEK NK 44 Sikkerhet i maskiner – elektrotekniske aspekter,  og er også medlem av NEK NK 64 Bygningsinstallasjoner.

 • 11:30 - 12:00Maskindirektivet - ansvar - rettstvist. Praktiske erfaringer
  Knut Eriksen
  Knut Eriksen, KE Kurs & kompetanse

  Knut er selvstendig næringsdrivende og driver firmaet KE Kurs og kompetanse.

  Knut har bakgrunn som lærer samt at han har jobbet flere år hos NELFO Sør-Rogaland. Han kommer til dette seminaret for blant annet å snakke om hvordan man unngår å tråkke feil i forhold til gjeldende rett.

 • 12:00 - 13:00Lunsj

13:00 - 17:00

Registrering

Dato: 10.10 2018, Adresse: Fossekallen, Vollsveien 13 j, 1366 Lysaker  Pris: Kursavgift er satt til kr. 4.700,- eksklusiv MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

 

Praktiske detaljer

Fossekallen Restaurant & Konferansesenter

Fossekallen Restaurant & Konferansesenter

Tid og sted

Dato: Onsdag 10. oktober 2018
Sted: Fossekallen, Vollsveien 13 j, 1366 Lysaker

Veibeskrivelse

Seminaravgift

Seminaravgift er satt til kr 4.700,- inkludert et trykket eksemplar av normen (verdi kr 1.180,-) . NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 700,-.  Seminarvgift med rabatt er kr. 4.000,-. Alle priser er eksklusiv MVA.

Ved avmelding senere enn 7 dager før seminaret belastes full seminarvgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Seminaret er en av de viktigste møteplassene for maskinbyggere, elektroinstallatører (de vil før eller senere komme bort i maskiner), rådgivende ingeniører (RIE), ventilasjonsbransjen (HVAC), samt salgsansvarlige/leverandører av elektrisk utstyr til maskiner/automatisering.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Trond Salater trond.salater@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

Mer info om seminaret

Verifikasjon vedlikehold

Industri, service og vedlikehold maskiner

Generelt

Lanseringsseminar NEK EN 60204-1 er en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon eller har et firma som driver med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskinindustrien -og/eller noe som grenser opp mot maskiner, og som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

Dette er første gang det holdes et lanseringsseminar i forbindelse med at en ny versjon av denne standarden. Dette skyldes bl.a. at det er 12 år siden forrige utgave ble lansert, og at standarden nå inneholder betydelige endringer.

Utover mange interessante foredrag, er en viktig motivasjon for deltakelse på seminaret å knytte kontakt med påvirkere av regelverk. Mange av deltagerne har stor innflytelse både på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC, IEC og andre organisasjoner.

NEK EN 60204-1:2018

Dette er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018 og standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Standarden forventes å bli harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Den forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene. NB! Per dags dato er det fortsatt EN 60204-1:2006 som står listet som  harmonisert standard.

 

Gå til toppen