NEK 900:2014

Forside NEK 900:2014

Elektriske jernbaneinstallasjoner

NEK 900 er en normsamling om elektriske jernbaner hvor det sentrale emnet er kontaktledning for togframføring. Samlingen behandler blant annet: Elsikkerhet, jording og returkrets for slike systemer.

NEK 900 er en samling av relevante europanormer innen ovennevnte felt; NEK EN 50119- og 50122-serien. Samlingen er et sentralt henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske forsyningsanlegg, fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Pris
kr 1645,- eks. mva.

Om produktet

Behov for rådgivere, installatører og leverandører

Det foreligger planer om omfattende investeringer i infrastrukturen for norsk jernbane de nærmeste år. Det forutsettes en aktiv leverandørindustri som evner å imøtekomme kravene som stilles fra utbyggerne. Blant disse vil være krav om prosjektering, utførelse og drift av kontaktledningsanlegg i samsvar med anerkjent nasjonal og internasjonal praksis. NEK 900 er i sin helhet bygd på anerkjente europeiske normer innen området.

Hvilke andre normsamlinger kan være relevant for deg?

Behovet for normsamlinger eller enkeltnormer avhenger av hvilket område du arbeider innen. For et flertall av virksomhetene vil normsamlingene være tilstrekkelig. Er dere imidlertid produsenter av utstyr til bane eller rullende materiell vil det ofte være nødvendig å orientere seg mot normserier som dekker området. NEK anbefaler virksomheter som arbeider med infrastrukturen rundt elektriske jernbaneanlegg å vurdere følgende dokumenter:

  • NEK 400 Elektrisk lavspenningsanlegg. Denne dekker elektriske lavspenningsanlegg generelt.
  • NEK 439 – del A og del B. Dette er en norsk oversettelse og tilrettelegging av europanormene NEK EN 61439-serien, den såkalte tavlenormen. Denne dekker bygging og testing av elektriske tavler og kanalskinnesystem.
  • NEK 440 Stasjonsanlegg. Denne dekker anlegg som forsyner kontaktledningsanlegg med elektrisk energi.
  • NEK EN 50110. Denne dekker sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Det er utarbeidet egne guider, basert på normen, for henholdsvis høy- og lavspenningsanlegg.