NEK 900:2023

Forside NEK 900:2023

Elektriske jernbaneinstallasjoner

NEK 900:2023 Elektriske jernbaneinstallasjoner er en standardsamling bestående av de mest benyttede standardene for elektriske jernbaneanlegg. Standardsamlingen behandler blant annet elsikkerhet, jording og returkretser og er utgitt elektronisk på originalspråket.

 NEK 900 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriskeforsyningsanlegg (fef) for elektriske jernbaneanlegg. Forskrift, veiledning til forskrift og standarder angir samlet det minimum sikkerhetsnivå som myndighetene krever. 

Pris
kr 2220,- eks. mva.

Om produktet

Samlingen består av:  

  • NEK EN 50119:2020 Railway applications – Fixed installations – Electrictraction overhead contact lines; 
  • NEK EN 50122:1 Railway applications – Fixed installations – Electrical safety, earthing and the return circuit – Part 1: Protective provisionsagainst electric shock;  
  • NEK EN 50122:2 Railway applications – Fixed installations – Electrical safety, earthing and the return circuit – Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems; 
  • NEK EN 50122:3 Railway applications – Fixed installations – Electrical safety, earthing and the return circuit – Part 3: Mutual Interaction of AC and DC traction systems.  

NEK EN 50119. Standarden omfatter kontaktledningssystemer for jernbaner, lettbaner og trolleybusser. 

Standarden gjelder for nyinstallasjoner av kontaktledningsanlegg og for fullstendig rehabilitering av eksisterende kontaktledningssystemer. NEK EN 50119 inneholder krav og tester for utforming av kontaktledninger, krav til konstruksjoner og strukturelle beregninger og verifikasjoner, samt krav og tester for konstruksjonen av sammenstillinger av utstyr samt enkeltdeler. Krav til skinnesystemer for jernbane er ikke en del av standarden.   

NEK EN 50122. De tre delene som er inkludert i NEK 900:2023 spesifiserer krav til beskyttelsestiltak mot elektriske feil og skade på utstyr, samt farlige forhold for personer.
Del 1 omfatter sikkerhetskrav for faste elektriske jernbaneinstallasjoner generelt.
Del 2 omfatter krav for å hindre skader fra vagabonderende strøm fra DC- trekksystemer, og
Del 3 omfatter krav i situasjoner der man får interaksjon mellom AC og DC trekksystemer. Krav til arbeidsrutiner og registreringsplikt for sakkyndig firma er ikke inkludert i standardene.
   

Det er store endringer fra forrige utgave av de inkluderte standardene, både strukturelt og teknisk. 

NEK 900:2023 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) hva gjelder elektriske jernbaneanlegg. Forskrift, veiledning til forskrift og standarder angir samlet det minimum av sikkerhetsnivå som myndighetene krever.