Fagsjefer

 • Hans Habbestad

  Hans Habbestad

  Sector Manager - Renewable Energy (Fagsjef elproduksjon)

  +47 907 22 396

  Send e-post
 • Lars Ihler

  Lars Ihler

  Sector Manager - Electrical energy and transmission (Fagsjef overføring og distribusjon)

  +47 922 37 410

  LinkedIn
  Send e-post
 • Gunnar Gjesdal

  Sector Manager - Fagsjef samferdsel

  +47 916 48 498

  LinkedIn
  Send e-post
 • Espen Masvik

  Sector Manager - Power and building installation (Fagsjef lavspenningsinstallasjoner)

  +47 900 72 584

  Send e-post
 • Arild Røed

  Arild Røed

  Sector Manager - Maritime and Ex (Fagsjef ex-områder, maritime elinstallasjoner)

  +47 928 31 128

  Send e-post
 • Trond Salater

  Trond Salater

  Sector Manager - Industry and Automation (Fagsjef industri og automatisering, elektrisk utstyr)

  +47 951 06 686

  LinkedIn
  Send e-post
 • Eirik Sollie

  Eirik Sollie

  Project Manager - Medical Electrical Equipment and EMC (Prosjektleder elektromedisinsk utstyr og EMC)

  + 47 980 95 082

  LinkedIn
  Send e-post
 • Christer Varan

  Sector Manager - Ecom, Alarm systems, IoT (Fagsjef ekom, alarmsystemer, IoT)

  +47 901 10 348

  LinkedIn
  Send e-post