Fagsjefer

 • Sigmund Eng

  Elektronisk kommunikasjon (ekom), fiberoptikk, IoT, Alarmersystemer, NEK 700, NEK 750

  Fagsjef ekom, alarmsystemer, IoT

  +47 949 86 889

  LinkedIn
  Send e-post
 • Kristin Fagerli

  Fornybar energi, energidistribusjon, Ungt Lederskap, Young Professionals

  Fagsjef fornybar energi

  +47 416 36 696

  LinkedIn
  Send e-post
 • Kristoffer Gjertsen

  Kristoffer Gjertsen

  El- og ekom i forsvar og beredskap, NK 500

  Fagsjef forsvar og beredskap

  +47 489 94 803

  LinkedIn
  Send e-post
 • Gunnar Gjesdal

  El og ekom i vegtrafikksystem, Elektriske jernbaneanlegg, Lavspenningstavler og kanalskinnesystem, Elektriske kjøretøy med ladeinfrastruktur, Eltransportforum. NEK 600, NEK TS 600, NEK 900, NEK 439-serien

  Fagsjef samferdsel

  +47 916 48 498

  LinkedIn
  Send e-post
 • Hans Habbestad

  Hans Habbestad

  Oversettelser, korrektur, kvalitetskontroll, prosjekter

  Konsulent

  +47 907 22 396

  LinkedIn
  Send e-post
 • Lars Ihler

  Lars Ihler

  Overføring og distribusjon, digitalisering, cybersikkerhet, elmålesystemer, batterier, lynvern, AMS-HAN, CIM, NEK 320, NEK 485, NEK 486. Member of Cenelec BT alternate

  Fagsjef overføring og distribusjon

  +47 922 37 410

  LinkedIn
  Send e-post
 • Lars Jackob Paulsen

  Lars Jakob Paulsen

  Overføring og distribusjon, Høyspenningsanlegg, NEK 440, Young Professionals

  Fagsjef elektriske forsyningsanlegg

  +47 958 45 630

  LinkedIn
  Send e-post
 • Tommy Lundekvam

  Lavspenning, tilkoblingspunkt, elkontroll og eltakst, sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utstyr for arbeid under spenning, ombygging av IT/TT lavspenningsinstallasjoner, NEK 350, NEK 400, NEK 405, NEK 399, NEK 50110

  Fagsjef lavspenning

  +47 908 68 560

  LinkedIn
  Send e-post
 • Kenneth Narvestad

  Kenneth Narvestad

  Kabler, maritime installasjoner, installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder, landstrømsforum, NEK 410, NEK 420, NEK TS 606, NEK 591

  Fagsjef ex-områder

  + 47 997 98 049

  Send e-post
 • Arild Røed

  Arild Røed

  Kabler, maritime installasjoner, installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder, landstrømsforum, NEK 410, NEK 420, NEK TS 606. NEK 591

  Fagsjef ex-områder, maritime elinstallasjoner

  +47 928 31 128

  LinkedIn
  Send e-post
 • Trond Salater

  Trond Salater

  Industriell elektro og automasjon, cybersikkerhet, husholdningsutstyr, belysningsutstyr, NEK EN 60204-1

  Fagsjef industri og automatisering, elektrisk utstyr

  +47 951 06 686

  LinkedIn
  Send e-post
 • Martin Samset

  Elektriske lavspenningsanlegg og forsyningsanlegg (digitalisering)

  Prosjektleder elektriske lavspenningsanlegg

  + 47 913 36 638

  Send e-post
 • Eirik Sollie

  Eirik Sollie

  Elektromedisinsk utstyr, EMC, NEK Ungt lederskap, NEK Akademiet, Young Professionals

  Fagsjef elektromedisinsk utstyr og EMC

  + 47 980 95 082

  LinkedIn
  Send e-post
 • Jan Sølve Stømer

  Jan Sølve Stømer

  Kabler, maritime installasjoner, installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder, landstrømsforum, NEK 410, NEK 420, NEK TS 606, NEK 591

  Prosjektleder maritime elinstallasjoner

  + 47 948 72 699

  Send e-post