“NEK og Enova har etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten.”

Program

Åpne alle

Forumsmøte 12. april 2018, 10:00-12:30

Forumsmøte 12. april 2018, 13:00-16:15

 • 13:00Behov for landstrøm fordelt på ulike fartøytyper og havner innen 2030?

  Havnemyndighet: Heidi Neilson, Miljøsjef, Oslo Havn KF

  Nettleverandører: BKK ved Thor Andrè Berg

  Leverandørindustrien: Westcon Power & Automation AS ved Jarle Hemnes

   

 • 14:00Erfaringer så langt med drift og lading av "batteri-fartøy"
  Odd Moen VP Sales, Simens Maritime, Trondheim
 • 14:30Pause 15 minutter
 • 15:00Paneldiskusjon
  Debattleder, Arild Kjærnli Markedssjef NEK

  Deltakere: Representanter fra ulike stakeholders (- og øvrige møtedeltakere i salen).Formål: Belyse utfordringer og muligheter samt gi innspill til Landstrømsforums videre aktiviteter og engasjement.

 • 15:30Presentasjon av 3 arbeidsgrupper og deres mandat
  Tor Andersen - Landstrømsforum
  Tor S. Andersen, Landstrømsforum Prosjektleder

  AG 1 – Standardisering

  Arbeidsgruppe for kartlegging av behov og anbefalinger for standardisering av tekniske installasjoner for «hotelldrift» og batterilading av skip ved kai, mht. sikkerhet, grensesnitt og korrosjon.

  Leder AG1: Thomas Høven

  AG 2 – Kapasitetsbehov

  Arbeidsgruppe for kartlegging av nåværende og fremtidig behov for elektrisk kapasitet, relatert til høy/lav-spent, fartøykategorier, ulike havner, «hotelldrift», batterilading ombord, batteribank på land, mm.

  Leder AG2: Thor Holm, Skagerak Nett AS

  AG 3 – Rammevilkår.

  Arbeidsgruppe for vurdering og beskrivelse av hvilke rammevilkår som gjelder og foreslå framtidige justeringer av disse for nettselskap, kraftleverandører, havner, rederier og fremtidige forbrukere av el. energi levert av landstrøms-anleggene.

  Forslag til leder AG3: TBD

 • 16:00Oppsummering og veien videre
  Tor S. Andersen Prosjektleder Landstrømsforum
 • 16:05Slutt

Presentasjonene fra møtet

Se presentasjonene

Praktiske detaljer

Næringslivets Hus, Middeltuns gate 27, Majorstuen, Oslo

Næringslivets Hus, Middeltuns gate 27, Majorstuen, Oslo

Tid og sted

Dato: Torsdag 12. april 2018
Sted: Næringslivets Hus, Middeltuns gate 27, Majorstuen, Oslo
Veibeskrivelse

Målgruppe

Landstrømsforum er arenaen for alle som ønsker å delta i faglige diskusjoner relatert til landstrømstilkoblinger for skip og andre maritime offshoreenheter. Eksempelvis gjelder dette redere, havneeiere, netteiere, systemintegratorer, installatører, produsenter, rådgivende og alle relevante myndigheter.

Vi ønsker å diskutere alt som har å gjøre med sikkerhet, funksjonalitet, automatisering, standardisering og ikke minst rammebetingelser.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Tor Andersen tor.andersen@nek.no eller Arild Rød arild.roed@nek.no.

Til toppen

Det sosiale

Globalt standardiseringsseminar april 2015

Workshop under Globalt standardiseringsseminar april 2015

Generell beskrivelse av forumsmøtet

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

Formål med forumsmøtet

Belyse utfordringer og muligheter samt introdusere/Etablere 3 arbeidsgrupper:

1) WG – Standardisering av ladesystemer/- kontakter inkludert sikkerhet

2) WG – Geografisk kapasitetsbehov, høyspent/lavspent og ulike fartøykategorier i forhold til ladebehov og effektuttak

3) WG – Rammevilkår

Til toppen