Kategori: -Høringer

Ny utgave av vegstandarden NEK 600 ute på høring

Arild Kjærnli Publisert 07.02.2024

Les innlegg

Høring på NEK TS 600 Teknisk spesifikasjon og veileder til NEK 600:2021

Arild Kjærnli Publisert 28.06.2022

Les innlegg
Mann som foretar måling i et elanlegg

Ny norm for Eltakst på høring

Arild Kjærnli Publisert 22.11.2018

NEK 405 – Elkontroll er etablert som en av de viktigste metodene for kontroll av elektriske anlegg, og bygger på beste praksis fra bred, internasjonal ekspertise. Elkontroll beskriver tilstanden til...

Les innlegg

NEK 399-2 er til intern høring

Design Container Publisert 03.06.2016

Næringsbygg er vidt begrep og nedslagsfeltet for den nye normen blir derfor stor. Komiteen har valgt å gjenbruke løsninger fra NEK 399-1 der det er mulig, men den nye delnormen...

Les innlegg