Tilbake

NEK 399-2 er til intern høring

Oppfølgeren til NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el og ekom – bolig, vil omhandle tilsvarende tilknytningspunkt i næringsbygg.

NEK

Næringsbygg er vidt begrep og nedslagsfeltet for den nye normen blir derfor stor. Komiteen har valgt å gjenbruke løsninger fra NEK 399-1 der det er mulig, men den nye delnormen vil naturlig nok også inneholde en rekke nye løsninger.

Begrepet næringsbygg kan romme bygg eller installasjoner som vil ha helt spesielle krav til tilknytningspunktet. For å fange inn bredden av type næringsbygg og de eventuelle spesielle behov som foreligger for visse bygg, er det sendt ut en intern høring til andre relevante NEK-komiteer.

Det antas at den senere offentlige høringen også vil gi nyttige innspill om eventuelle særskilte behov for visse typer bygg.

NEK antar at NEK 399-2 vil sendes ut på offentlig høring mot sommeren 2016. I kjølevannet av høringen kan det komme innspill det vil kreve en del tid å håndtere, men man tar sikte på fastsettelse innen utgangen av året.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Ny utgave av vegstandarden NEK 600 ute på høring

Dato
07.02.2024