Tilbake

Ny utgave av vegstandarden NEK 600 ute på høring

Tekst: Arild Kjærnli

Standarden NEK 600 El- og ekom i vegtrafikksystem er revidert. Flere av de internasjonale standardene som danner grunnlaget for den norske standarden har vært gjennom en revisjon. Det er derfor naturlig at også NEK 600 blir revidert. NEK inviterer nå til en åpen høring for å motta kommentarer til den nye utgaven av standarden

Første utgave av NEK 600 i 2021

Standarden NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem ble gitt ut for første gang i 2021. Da markerte den et skille i regelverket for el– og ekomanlegg for veganlegg. Før 2021 inneholdt Statens vegvesen sin vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i – og langs offentlig veg både overordne bestemmelser og funksjonelle krav. Fra utgivelsen av første utgave i 2021 er standarden det sentrale henvisningsgrunnlaget til vegnormalen for de funksjonelle sikkerhetskravene.

Revidering

NEK 600 er en standard som i mange sammenhenger henviser til kravene i andre, beslektede standarder. Etter 2021 er mange av disse revidert og det er naturlig å foreta en revisjon av også den norske standarden.

-Vi har valgt å revidere NEK 600. Årsaken ligger ganske enkelt i at mange av standardene som NEK 600 baserer seg på er endret. Det er derfor riktig å oppdatere vegstandarden slik at den er i tråd med publikasjoner den er basert på, forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

Automasjon i vegtrafikksystem

Tunnelanlegg har i dag komplekse el- og ekomanlegg. Antallet sensorer, kameraer, varslingsenheter, bommer og lys øker og grensesnittene blir mer avanserte. Bruk av IoT, digitale tvillinger og kunstig intelligens forsterker bildet av avanserte løsninger. Legger vi til Norges fem vegtrafikksentraler blir kompleksiteten enorm.

-Fagmiljøet ønsker at styring, regulering og overvåking i større grad blir standardisert. Dette vil gi store gevinster i installasjon og vedlikehold. Vi oppfordrer fagmiljøene til å gi oss innspill. Tydeligere krav og veiledninger kan gi betydelige gevinster i sikkerhet og effektivitet. Samtidig kan det gi en smidigere prosess for planlegging, prosjektering og bygging, fortsetter Gjesdal.

Høring

Høringsutkastet til den reviderte versjonen av NEK 600 er nå klart og lagt ut på www.nek.no https://www.nek.no/aktuelt/horinger/.  Høringsfristen er 2. april 2024.

-Jeg vil gjerne ha kommentarer på høringsutkastet. Kommentarene kan skrives inn i skjemaet som ligger på NEK.no og maile til meg på gunnar.gjesdal@nek.no.gunnar.gjesdal@nek.no. Tilbakemeldinger er utrolig viktig for at dette skal bli en best mulig standard, avslutter Gunnar Gjesdal.

Høringsside for NEK 600