Tilbake

Tore Tomter gir stafettpinnen videre i NEK 

Etter 6 år som styreleder i NEK, ønsket Tore Tomter å få inn nye krefter i vervet. Under representantskapsmøtet i november kom det mange gode ord om styrelederen og han ble han takket for innsatsen han har lagt ned for NEK.

Tore Tomter har vært styreleder i NEK siden 2017. Han ble valgt inn som representant for Norsk Industri. Foruten rollen i NEK har han vært en del av styret i IEC, hvor han har hatt sentrale roller blant annet i utvikling av organisasjonen og fremtidens standarder, SMART standard.

Solid organisasjon

I løpet av Tomters periode som styreleder, har NEK gjennomgått store forandringer. Det har vært kraftig vekst i NEKs komitenettverk, NEK er langt mer synlige, organisasjonen har ligget i forkant av den digitale transformasjonen og har gått inn på flere nye fagfelt. Resultatet er en solid organisasjon i vekst, som er rigget for å ta nye steg innenfor standardisering.

– NEK har i de siste 6 årene vært inne i en målrettet vekst og utvikling og jeg ønsker å takke administrasjonen for det solide arbeidet som ligger bak denne utviklingen. Finansielt har det også vært en god periode. NEK er derfor i en solid posisjon til å fortsette digitaliseringen og ta i bruk ny teknologi, som eksempelvis kunstig intelligens. Jeg har også vært heldig å ha med meg fine folk i styret og en administrasjon som har støttet opp under administrerende direktør. I tillegg opplever jeg en konstruktiv og god dialog med alle medlemsbedriftene og Standard Norge. Det har rett og slett gjort det morsomt å være styreleder i NEK, forteller Tore Tomter.  Så ønsker jeg å bruke denne anledningen til å ønske Håkon Rem masse lykke til i neste etappe!

Godt samarbeid

Tore Tomter har vært en styreleder som har vært inkluderende for de operative delene av organisasjonen. Resultatet er at styret og administrasjon har trukket i samme retning, og ansatte har fått et eierskap til beslutningene. Dette har påvirket både arbeidsglede og motivasjon for å nå målene.

– Det har vært en glede å samarbeide med Tore. Hans lange erfaring innenfor industrien har tilført både NEK og meg verdifull kompetanse i arbeidet med å utvikle organisasjonen. Han er engasjert og er en god sparringspartner, som har bidratt til at vi har kunnet ta gode beslutninger. Heldigvis kan NEK fortsatt dra veksler på Tores kompetanse i det videre arbeidet, forteller adm. direktør Leif Aanensen i NEK.

Tore Tomter kommer fortsatt til å være tilknyttet NEK gjennom en konsulentavtale.