Tilbake

Tor Kristian Sørensen får ansvar for rapporter og utredninger i NEK

Tor Kristian Sørensen er en fersk medarbeider i NEK. Han vil få ansvar for rapporter og utredninger i en nyopprettet stilling. Det er en erfaren og samfunnsengasjert medarbeider NEK har ansatt, som har et spesielt engasjement for det grønne skiftet.

Tor Kristian Sørensen

Tor Kristian Sørensen er ansatt som ny medarbeider i en nyopprettet stilling og tiltrådte stillingen 9. januar. I stillingen vil han bli ansvarlig for utredninger og rapporter i NEK. Utredninger og rapporter er et nytt fagområde i NEK. Hva kan vi forvente i tiden framover? Vi har tatt en prat med vår nye medarbeider.

Hvem er Tor Kristian Sørensen?

Jeg kommer opprinnelig fra Kolbotn i Follo, men er nå bosatt på Ringerike. Min utdannelse er innenfor journalistikk og jeg har en master innenfor grønn vekst, konkurransekraft og endringsledelse.

Før jeg begynte i NEK arbeidet jeg i et lite konsulentselskap som siden 2015, da Norge signerte Paris-avtalen, har jobbet med det grønne skiftet, FNs bærekraftsmål og næringsutvikling. Dette har gitt meg erfaring som rådgiver for både næringsliv og offentlig virksomhet innenfor utvikling og implementering av bærekraftstrategier.

Hvorfor begynne i NEK?

NEK er jo med å påvirke både internasjonale, europeiske og nasjonale standarder gjennom sitt komitearbeid. Min mening er at det er nettopp disse standardene som bringer oss raskest mulig til et mer energieffektivt- og fornybart samfunn. I det perspektivet blir det å være en del av NEK en fantastisk mulighet- også for min egen del – til fortsatt å bidra til det grønne skiftet.

I tidligere arbeidsforhold har jeg arbeidet innenfor research, analyse, utredning og rapportering. Dette har i stor grad vært relatert til «Det Grønne Skiftet», og vi jobbet mye med næringsutvikling, innovasjon og produkt- og tjenesteutvikling. Dette er fagfelt som NEK også vil arbeide med i tiden framover og hvor jeg kommer til å bruke min tid.

Hva er ambisjonen framover?

Mine styrker ligger nok innenfor samfunnsanalyse, trender og å kunne «se det store bildet» – detaljene ber jeg om hjelp til. Jeg har en allsidig interesse og faglig bakgrunn, og særlig innenfor samfunnsvitenskapelige fagområder og hvor menneskene har vært driverne for endring. Det har gitt meg god innsikt i hva jeg kan bidra med – og hva jeg like gjerne kan holde meg unna (he, he).

Disse styrkene og erfaringene vil jeg bruke til å utvikle samfunnsnyttig informasjon i form av utredninger og rapporter. Jeg er allerede i gang med rapporten «Vår elektriske framtid» som vil være en oppdatering av 2016 utgaven. Det har skjedd en vanvittig utvikling siden den gang, så det er på høy tid med en oppdatering. Samtidig vil vi også utvide rammene for rapporten slik at vi også vil se på forventninger og trender forbi 2030.

Hvem er du når du ikke er på jobb.

Jeg er gift med en spesialpedagog, og sammen har vi tre barn (17, 18 og 21), som går på videregående skole og er i høyere utdanning. Nå har snart alle sammen fløyet ut av redet, og jeg merker at det blir mer og mer tid til andre ting enn logistikk, leksehjelp og foreldresamtaler. Da er det mer og mer plass til gamle lidenskaper som vinylplater, foto, motorsykkel og vedlikehold av et gammelt trehus fra 1924 (uten skjult el-anlegg, men FG-godkjente brannvarslere og oppgradert sikringsskap).