Tilbake

Vår elektriske fremtid

I 2016 publiserte NEK og DSB rapporten «Vår elektriske fremtid. Rapporten omhandlet perspektiver rundt elsikkerhet i tiden frem mot 2030. Siden rapporten ble publisert, har det skjedd en rivende utvikling innenfor elektrisitet og elsikkerhet. Tiden er derfor moden for å utarbeide en oppdatert rapport. NEK har fått ansvaret for dette arbeidet og vil etter planen lansere en ny utgave av rapporten i slutten av 2023. 

Rapport fra 2017 skal oppdateres

I 2016 samarbeidet NEK og DSB om å skrive en rapport om hvordan vår elektriske fremtid ville se ut i tiden frem til 2030. Rapporten var basert på omfattende analyse og utredninger og ble kalt «Vår elektriske fremtid». Siden den gangen har det skjedd en enorm utvikling. Fornybare kilder som vindkraft og solkraft har fått forsterket aktualitet. Vindmølleparkene blir stadig flere, både til forargelse og glede. Regjeringen har åpnet deler av Nordsjøen for utvikling av havvindparker. Installatørene melder om bonanza i markedet for solceller. Ikke minst opplever deler av Norge historisk høye energipriser, mens man i andre lander nærmest får elektrisk kraft gratis.

-Vi ser frem til å få på plass en oppdatert rapport. Også denne gangen skal vi ta hånd om hele prosessen fram til ferdig rapport. Vi tar dette som et tegn på den tillitten DSB har til NEK, forteller Leif Aanensen, adm.dir i NEK.

Hvorfor en ny rapport

Hensikten med rapporten er å løfte fram nye problemstillinger som har materialisert seg siden forrige rapport. Samtidig vil problemstillingene fra forrige rapport bli vurdert på nytt og beholdt, oppdatert eller forkastet. Et viktig element ved rapporten er å gi ett bilde av fremtidens elsikkerhet og den retningen man beveger seg mot.

-Rapporten vil viktig – ikke bare for DSB og NEK, men også for elektroteknisk sektor. Den vil gi oss en bedre forståelse om den tiden vi er i ferd med å bevege oss mot. Samtidig kan den være med å danne beslutningsgrunnlag for investeringer i både ny og moden teknologi, fortsetter Aanensen.

Organisasjon av arbeidet

“Vår elektriske fremtid 2023” blir organisert som et prosjekt. Leder av prosjektet er Eirik Sollie, som er fagsjef i NEK. Med seg på laget har han ringreven Helge Topp, som har lang erfaring både fra NEK og DSB. Rapporten Eirik og Helge skal utarbeide vil bli basert på utredninger fra de berørte sektorene. Det vil også bli gjennomført en rekke temaanalyser med bakgrunn i rapporter og annen tilgjengelig informasjon, samt gjennomføre intervjuer med de sentrale interessentene.

-Å få muligheten til å lede dette arbeidet er jeg veldig glad for. Dette dokumentet vil få stor betydning for forståelsen av det elektriske Norge og hvordan dette vil se ut i framtiden, sier prosjektleder Eirik Sollie.

Gis ut til Elsikkerhetskonferansen 2023

Prosjektgruppen arbeider mot en utgivelse av «Vår elektriske fremtid 2023» gis ut i 4. kvartal 2023. Tanken er at funnene skal presenteres under NEKs Elsikkerhetskonferanse 2023 som vil bli arrangert i november.