Tilbake

NEK 400 må endres

Som en følge av at en delstandard ikke lenger er en del av NEK 400 har kravene til gate- og veibelysning blitt unødvendig strenge. Standardiseringskomiteen NK 64 har derfor foretatt en endring på ordlyden i delstandard NEK 400-4-41:2022 kapitel 411.3.3.

Endring i NEK 400

Standardiseringskomiteen NK 64 – Lavspenningsanlegg har ansvaret for å oppdatere og vedlikeholde NEK 400– Elektriske lavspenningsinstallasjoner. I siste komitemøte besluttet NK 64 å foreta en endring i standarden. Endringen blir foretatt i delstandard NEK 400-4-41 og omhandler gate- og veibelysning.

Hvorfor endring?

Behovet for en endring oppstår som en følge av at delstandard NEK 400-7-714 Utendørs belysningsinstallasjoner ikke ble tatt med i 2022 utgaven av standarden. Denne delstandarden ga enkelte tilleggskrav som gate- og veibelysning var en del av.

-Da delstandard NEK 400-7-714 ikke lenger er en del av NEK 400 endret dette kravene til tilleggsbeskyttelse ved et strømstyrt jordfeilvern i gate- og veibelysning. I ettertid har NK 64 sett at disse kravene ble unødvendig strenge. Det er minimal fare for tilfeldig berøring av belysningsarmaturene i slike kurser. Standardiseringskomiteen besluttet derfor å endre ordlyden slik at det er et unntak for utstyr i gate- og veibelysning, forteller Tommy Lundekvam, som er fagsjef for lavspenning i NEK.

Hva er endringen?

Den nye ordlyden i lyder derfor som (endringen i rødt):

411.3.3 Spesifikke krav til tilleggsbeskyttelse

Det skal være etablert tilleggsbeskyttelse ved hjelp av strømstyrt jordfeilvern i samsvar med
avsnitt 415.1 for:

  • flyttbart utstyr, stikkontakter og utstyr for belysning for bruk utendørs med merkestrøm
    ≤ 32 A, og
  • stikkontakter med merkestrøm ≤ 20 A og som er:

beregnet til allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller

montert i BA2-områder.

Kravet til tilleggsbeskyttelse gjelder ikke for utstyr i gate- og veibelysning, og for stikkontakter som kun er tilgengelig for sakkyndige eller instruerte personer og som er dedikert for tilkobling av spesielt utstyr.

Kravene i dette avsnittet gjelder ikke for IT-systemer hvor jordfeilstrømmen ved 1. jordfeil er ≤ 15 mA.

Når trer endringen i kraft?

Endringen trer i kraft fra 1. november 2022.

Les mer om NEK 400.