Tilbake

Se opptak fra NEKs Havvind webinar

8. september arrangerte NEK og DNV et webinar om havvind. Under webinaret belyste noen av Norges fremste eksperter sitt syn og erfaring fra dette som kan bli et nytt industrieventyr.

Det var et tungt panel som deltok på NEK og DNVs havvindwebinar. Deltakerne fikk presentasjoner fra:

  • NEK
  • Seksjon for vindkraft til havs – Olje- og energidepartementet
  • DNV
  • Norsk Industri
  • Petroleumstilsynet
  • Statnett
  • Statkraft
  • Equinor

Totalt ga presentasjonene et godt bilde av hvor vi er og hvor havvind vil utvikle seg.

Du kan nå se opptaket fra webinaret.

Se opptak av webinar om havvind