Tilbake

Ny komiteleder for maskinsikkerhet

Komiteen for maskinsikkerhet, NK 44, har fått en ny leder. Den nye lederen for komiteen er Jan Olav Ljosland. Ljosland er faglig ansvarlig i Siemens med ansvar for blant annet standardisering og regulatoriske krav. Vi har tatt en prat med den nye lederen av NK 44.

Verifikasjon vedlikehold
Adobe

Faglig bakgrunn

Jeg er i utgangspunktet elektriker, og begynte på teknisk fagskole på deltid (kveldstid) ved siden av jobben som elektriker. Dette var en kombinasjon som passet meg bra. Det ga derimot begrenset med fritidsaktiviteter. Det var stort sett jobb og studier gjennom 4 år. Da studiene var ferdige sluttet jeg som elektriker og jeg fikk jobb som rådgivende ingeniør. Det ble en kort affære før veien gikk videre til Siemens i 2014 som faglig ansvarlig og der har jeg vært siden. Jeg har blant annet ansvar for teknisk standardisering og regulatoriske krav for Siemens i Norge, samt at jeg er faglig ansvarlig for Siemens Mobility.

Jan Erik Ljosland fra Siemens – ny leder av NK 44

Motivasjon for å melde seg inn i NK44

Standardisering er noe jeg har vært interessert i lenge. Da jeg begynte i Siemens ga det en mulighet til å utforske mer innenfor standardisering og regulatoriske krav, og da spesielt innenfor maskiner. Dette ga meg ett eierskap knyttet opp mot maskintekniske krav. Arbeidet i NK 44 har vært meget interessant og bidratt mye for min egen utvikling. Samtidig er det en arena hvor man kan diskutere fag og bidra med egen kompetanse utenfor sin egen bedrifts rammer.

 

Fordeler med å bruke standarder

Fordelen med standarder er at man har en «kokebok» som gir en oppskrift for å oppnå en gitt tilstand på produktet eller tjenesten man ønsker å levere. Det gir ryddige rammevilkår for både kunde og leverandører, samtidig gir det tilstrekkelig handlingsrom til å utvikle og tenke selv. Standarder utvikles av tekniske eksperter innen sine fagområder og ved å følge en standard så vet man at det er gjort gode vurderinger for å ivareta, eksempelvis, maskinsikkerhet.

 

Standardiseringens utfordringer

Standarder kan henge etter den teknologiske utviklingen. De tekniske komiteene jobber aktivt for være tidlig ute, men prosessen frem til en ny eller oppdatert standard kan være lang. Standarder er i utgangspunktet frivillige å bruke, men det er en fordel at de gjøres gjeldende gjennom myndighetskrav. Slike prosesser kan ofte ta tid. I mange tilfeller er det ikke nok å bare referere til en standard, det kan være forhold som må avtales mellom bruker og leverandør. Det kan være en utfordring dersom bruker ikke har satt seg inn i standarden og eventuelle forhold som må avtales med leverandør.

 

Hvordan ser du for deg fremtiden innen maskinverden?

Maskinbyggere og operatører må trolig kunne endre produksjonen hurtig og ikke minst effektivisere produksjonen mest mulig. En større bruk av robotiserte prosesser gjør at menneskelig innvirkning blir redusert. Samtidig vil det fortsatt være behov for menneskelig kontakt. De sikkerhetsmessige forholdende må derfor ivaretas og være pålitelige.  Operatørene vil hente ut mer data fra flere komponenter i prosessen, men må kunne behandle og bruke disse dataene. Dette kan for eksempel gjøres gjennom kunstig intelligens eller digitale tvillinger. Videre vil datasikkerhet være en viktig del også innenfor maskinverden beskyttelsen av liv og helse må ikke bli svekket som følge av at datasikkerheten er sårbar.

Komitearbeid

I dag er vi 8 medlemmer fra flere ulike organisasjoner som arbeider med maskinsikkerhet i NK 44. Vi vil gjerne ha med flere medlemmer, og man trenger ikke å ha erfaring fra standardisering for å bli i komiteen.  I den internasjonale komiteen arbeider man i dag blant annet med en teknisk spesifikasjon. Denne tar for seg aspekter knyttet til datasikkerhet for funksjonssikkerheten til styresystemet. Det er også utgitt en ny utgave av IEC 62061, samt at det er utgitt et amendement til IEC 60204-1.

 

Under NEKs webinar 15. juni om maskinsikkerhet kan du møte Jan Olav Ljosland som vil fortelle om standardisering sett fra Siemens synspunkt.

 

Les mer om maskinsikkerhet webinar og meld deg på!