Tilbake

Solceller på alle tak?

Solenergi er den formen for elproduksjon som vokser raskest. Fallende priser og spådommer om at prisen på elektrisitet vil øke gjør dette attraktivt for flere. Enova har nå øket sin støtte til private solcelleanlegg betraktelig slik at terskelen for å installere solceller blir lavere.

Solenergi spås å få en raskere utbredelse i Norge de kommende årene. Internasjonalt har dette i flere år vært den energiproduksjonen som har vokst raskest, og nå regner man med at tilsvarende utvikling vil komme til Norge. Ikke minst på bakgrunn av de høye strømprisene som har fått både private og næringsdrivende til å vurdere alternative energikilder.

Enova øker støtten til solceller

De som vurderer solceller som ett alternativ har nå fått en enklere vei til å fatte beslutning. Fra 1. februar økte Enova rammen for støtte til private solcelleanlegg med nesten 100 %. I dag kan du derfor få inntil 47.000 kroner i støtte til å installere solceller avhengig av hvor mye elektrisitet anlegget er beregnet til å produsere. Nytt er også at man kan få inntil 10.000 kroner i støtte til smart strømstyring av boligen. Dette er noe som gjerne går hånd i hanske med ett solcelleanlegg.

-Dette er et gledelig tiltak fra Enova. Det gjør det enklere for private å finansiere solcelleanlegget og tiden til lønnsomhet blir kortere. Jeg forventer en kraftig økning i antall solcelleanlegg i tiden som kommer, forteller Kristin Fagerli, fagsjef fornybar energi i NEK.

En gullalder for installatørene?

Den forventede økningen i etterspørselen kan gi installatører som spesialiserer seg på solceller gode dager. Samtidig må man også forvente at flere installatører vil inn på dette markedet og at konkurransen om kundene blir større. For forbruker er dette gode nyheter da konkurranse ofte betyr lavere priser. Enten i form av raskere installasjon eller at timeprisen presses ned.

-Jeg tror nok at dette markedet kommer til å være stort nok for mange aktører. Samtidig må man også forvente at det kommer effektive løsninger som sparer tid til installasjon, og dermed prisen for den enkelte installasjon. Dette vil igjen få flere huseiere på banen. Jeg kan ikke annet enn tro at dette blir en god sirkel alle vil få glede av, fortsetter Fagerli.

Privat kraftprodusent av solenergi

En stor fordel med solceller er at man kan selge overskuddselektrisitet til netteier. Enova anbefaler derfor eierne av anlegget å inngå en plusskundeavtale med sin nettleverandør. På den måten vil man senke tiden fram til et nedbetalt anlegg betraktelig. Dette kan være spesielt attraktivt for eiere av fritidsboliger. Solcelleanlegget produserer elektrisitet enten man bruker den eller ikke. Med en avtale hos netteier har man muligheten til å selge strømmen som man produserer når man ikke bruker fritidshuset.