Tilbake

Veileder for havbruksnæringen på trappene

Landstrømsforum arbeider for å finne løsninger som kan elektrifisere skipsfarten. Ett av arbeidsområdene er å lage en veileder for havbruksnæringen. Det neste steget i dette arbeidet er å finne en tilkoblingsløsning som lar seg håndtere manuelt

Adobe

De mindre båtene innenfor havbruksnæringen har behov for en rask og effektiv tilkobling til landstrøm. I standardene som er tilgjengelig er det beskrevet løsninger som anses for kraftige for denne type båter. Landstrømsforum har grepet fatt i problemstillingen og arbeider for å finne en tilkoblingsløsning som kan håndteres manuelt for fartøy med begrenset effektbehov.

Ny tilkoblingsløsning – Demonstrasjon i Ålesund

Et viktig krav er at pluggen er enkel å håndtere for mannskapet som har ansvaret for tilkobling. Forumet har arbeidet for å ta fram ulike alternativer til plugg og er nå klar for å se den praktiske bruken av løsningen. Det blir derfor demonstrasjon av håndterbarhet for en 250 A kontakt- og kabelløsning i Ålesund fredag 11 februar kl 12. Det blir en diskusjonsrunde før løsningen testes ut. Formålet er å få svar på om løsningen er egnet for et manuelt håndterbart system. Havbruksnæringen er i fokus, men den tekniske løsningen kan potensielt benyttes av alle som har et effektbehov opptil 173 kVA før reduksjonsfaktorer. Hvis det blir tatt i bruk parallelle tilkoblinger kan også effekten økes.

Det er fortsatt noen ledige plasser og Landstrømsforum inviterer deg til å ta kontakt med arbeidsgruppeleder Thomas Høven på

thomas.hoven@siemens-energy.com

hvis du ønsker å delta på demonstrasjonen.

Prinsippvedtak i Landstrømsforum for ny tilkoblingsløsning

Etter demonstrasjon i Ålesund er planen å sirkulere et forslag til prinsippvedtak som kan danne grunnlag for bruk av felles kontaktløsninger. Prinsippvedtaket planlegges utformet på en slik måte at det ikke begrenses til havbruksnæringen spesifikt, men konsentrerer seg om de tekniske spesifikasjonene. Slik at alle som har tilsvarende behov kan referere til dette prinsippvedtaket for valg av løsning.

NEK VEILEDER 80-4 Landstrøm i havbruksnæringen

Etter prinsippvedtaket nevnt ovenfor jobber Landstrømsforum videre med en veileder for havbruksnæringen. Veilederen vil bli mer spesifikk og innholdsrik enn prinsippvedtaket som kun dreier seg om valg av kontakt. Landstrømsforum vil gjennom veilederen ta utgangspunkt i næringens behov og fokusere på hvilke løsninger som er tilgjengelige. Kommunikasjonsløsninger og bruk av CCS-løsningen kjent fra Elbilmarket er naturlige emner å gå inn på. Ellers er det opp til Landstrømsforums medlemmer å bidra med innhold, og for øvrig tipse administrasjonen om aktuelle saker.

Bli med i arbeidet

Det er viktig for Landstrømsforum at vedtak baseres på en bred forankring i næringen. Forumet ønsker derfor nye medlemmer velkommen i arbeidet med å legge til rette for en elektrifisering av kystfarten. Ta kontakt med forumsleder Arild Røed på

arild.roed@nek.no

om du har spørsmål, ideer eller ønsker å dele noe.

Les mer om Landstrømsforum.