Tilbake

Nordiske ingeniører møttes til workshop i bærekraft

Nylig avholdt NEK og de andre nordiske standardiseringsorganene en workshop for unge med jobb innenfor elektroteknikk. Programmet er en del NEKs program Ungt Lederskap. En viktig del av denne samlingen var å presentere tanker rundt hvordan standarder kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Nordisk Workshop

Den første nordiske «Young Professionals» samlingen gikk av stabelen i juni. 28 unge, talentfulle ingeniører og teknikere fra hele Norden møttes til en digital samling. Under samlingen fikk de mer kunnskap om standarder og standardisering. I løpet av samlingen ble man delt i grupper og skulle arbeide med problemstillingen «den bærekraftige skole». Samlingen var en del av programmet for NEK Ungt Lederskap.

-Det var gøy å være med på denne samlingen. Det var 11 norske som deltok og de markerte seg godt i diskusjonene. De norske deltakerne kom fra bedrifter som Equinor, ABB, COWI og NTNU. De andre deltakerne kom fra Finland, Island og Danmark, forteller Kristin Fagerli, fagsjef i NEK og ansvarlig for Ungt Lederskap.

Oppgaven

Oppgaven som ble gitt til de ulike gruppene var å presentere forslag til konkrete elektrotekniske standarder som ville støtte opp under FNs bærekraftsmål nummer 7 (ren energi for alle) og mål nummer 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn).

Etter gjennomført gruppearbeid ble de ulike forslagene presentert for et panel bestående av representanter fra ledelsen i NEK og de andre nordiske elektrotekniske standardiseringsorganene.

-Jeg må si at det var en fornøyelse å høre på de ulike forslagene fra gruppene. De hadde tatt oppgaven på kornet og virkelig forstått den viktige rollen standarder har for et mer bærekraftig samfunn, fortsetter Kristin Fagernes.

NEK Ungt Lederskap

NEK lanserte våren 2020 programmet Ungt Lederskap. Dette er et program beregnet på mennesker under 35 år som arbeider innenfor elektroteknikk. Programmet tar sikte på å danne et nettverk som vil være nyttig for medlemmenes karriere. I NEK tar man sikte på å arrangere 4 – 5 samlinger årlig, men pandemien har gjort at man har utsatt alle fysisk møter inntil smitten er under kontroll.

-Ungt Lederskap er ikke et program bare for dem som er eller ønsker å bli engasjert i standardisering. Programmet er ment for de som ønsker litt faglig påfyll, litt sosial omgang og et godt nettverk. Når det er sagt så ser vi gjerne at de fatter interesse for å delta i standardiseringsarbeidet også. Komiteene våre trenger yngre mennesker som kan ha et litt andre perspektiver, avslutter Kristin Fagerli.

Les mer om programmet til Ungt Lederskap!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Nordic Young Professional – et fellesskap for unge ingeniører

Dato
13.06.2023

Nordic Young Professional - en gratis workshop for unge ingeniører!

Dato
20.04.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023