NEK Ungt Lederskap

Ungt lederskap

Ungt lederskap

Adobe Stock

Lederskap kan være så mangt, men i Ungt Lederskap rettes fokuset på det å gjøre valg og det å påvirke. Gjennom en yrkeskarriere vil de aller fleste få muligheten til akkurat dette.

Om det er faglig, forretningsmessig eller strategisk avhenger av hvilken posisjon man er i. Felles for disse er at hvis man har den riktige bakgrunnen, er man i stand til å gjøre det beste valget, for enten deg selv eller bedriften du jobber for.

Deltakerne vil også få muligheten til å søke om å bli en av to norske deltakere i IEC Young Professional (YP).

Om NEK Ungt Lederskap

Gjennom Ungt Lederskap ønsker NEK å møte dagens unge ledere og fremtidens ledere som innen elektroteknikk og annen relevant teknologi. NEK jobber med å samle nasjonale eksperter i arbeid med å bla. sikre norske interesser innen global handel. Ved bruk av standarder kan man forenkle handelsbarrierer og sikre gode produkter og installasjoner i Norge, Europa og globalt.

Med deltakelse i Ungt Lederskap vil du få muligheten til å møte mennesker som er i samme posisjon som deg selv. Mennesker med en ambisjon om å være med på og påvirke den formidable utviklingen som skjer innen elektroteknikk, i dag og i fremtiden.

I tillegg vil invitere etablerte og erfarne ledere og eksperter til å holde foredrag og utveksle informasjon og viktige erfaringer de har gjort seg, gjennom deres yrkeskarriere. Vi ønsker å gi deg verktøy og verdier som du kan bruke på veien videre.

 

Meld din interesse       Meld deg på programmet

 

I 2020 planlegges det for 4 seminarer med variert innhold. Deltakerne vil også få muligheten til å søke om å bli en av to norske deltakere i IEC Young Professional, som i år vil ha en 5 dagers workshop i forbindelse med IEC General Meeting i Stockholm. Mer informasjon om årets IEC Young Professional kommer senere.

 • 26. august 2020

  Kickoff - Internasjonal handel

  Mustads vei 1, Lilleaker

  Kick off – Internasjonal handel

  Alle arrangementene er dessverre utsatt på grunn av Covid 19. NEK sikter mot 2021 og mer informasjon kommer senere.

  Elektrisk utstyr kan være avansert og ofte skal utstyret passe inn i et eksisterende system. I tillegg til dette kan utstyret utgjøre en fare for mennesker, verdier og miljø. På tross av dette utgjør elektronikk og elektrisk utstyr verdens største handelsvare og utgjorde i 2017 nesten 20% av den totale handelsverdien. Vi har gleden av invitere deg til et seminar hvor Leif T. Aanensen, CEO i NEK og Håkon Rem, General Manager i Nemko Norway, kommer å forteller om hvordan internasjonale standarder og «Conformity Assessment» brukes som verktøy for å overkomme tekniske handelshindre.

  Dato: 26. august 2020, kl. 16.00-18.00 (utsatt)

  Adresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo

  Pris: Ingen kursavgift

  Les mer om kurset

 • 23. september 2020

  Seminar - Ta lederskap – faglig eller administrativt

  Mustads vei 1, Lilleaker

  Seminar – Ta lederskap – faglig eller administrativt

  Alle arrangementene er dessverre utsatt på grunn av Covid 19. NEK sikter mot 2021 og mer informasjon kommer senere.

  Lederskap kan være så mangt, men i Ungt Lederskap rettes fokuset på det å gjøre valg og det å påvirke. Gjennom en yrkeskarriere vil de aller fleste få muligheten til akkurat dette. Om det er faglig, forretningsmessig eller strategisk avhenger av hvilken posisjon man er i. Felles for disse er at hvis man har den riktige bakgrunnen, er man i stand til å gjøre det beste valget, for enten deg selv eller bedriften du jobber for.

  Vi har invitert Torbjørn Hofstad, Avdelingsleder Elsikkerhet i DSB og Kari Krogstad, CEO i Medistim ASA til å prate om deres yrkeskarrierer og erfaringer fra privat og offentlig sektor.

  Dato: 23. september 2020, kl. 16.00-18.00 (utsatt)

  Adresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo

  Pris: Ingen kursavgift

  Les mer om kurset

 • 27. oktober 2020

  Seminar - Forretningsutvikling

  Mustads vei 1, Lilleaker

  Seminar – Forretningsutvikling

  Alle arrangementene er dessverre utsatt på grunn av Covid 19. NEK sikter mot 2021 og mer informasjon kommer senere.

  Det er mange suksesskriterier bak en vellykket bedrift, blant disse kan strategisk bruk av standarder være viktig. Noen bedrifter har tatt steget enda ett hakk opp og har integrert standarder som en del av verdiskapningen. Samtidig er elektrobransjen i endring og installatører får andre utfordringer i fremtiden, utfordringer som også kan gi muligheter.

  Vi har invitert Ragnar Holtan, Daglig Leder i Omega Holtan og Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, Direktør Teknisk Seksjon i Nelfo til å komme å prate om hvordan det er å bygge opp og lede en bedrift samt fremtidige forretningsmuligheter.

  Dato: 27. oktober 2020, kl. 16.00-18.00 (Utsatt)

  Adresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo

  Pris: Ingen kursavgift

   

  Les mer om kurset

 • 1. desember 2019

  Seminar - Innovasjon og veien til markedet

  Mustads vei 1, Lilleaker

  Seminar – Innovasjon og veien til markedet

  Alle arrangementene er dessverre utsatt på grunn av Covid 19. NEK sikter mot 2021 og mer informasjon kommer senere.

  I Norge er det mange gründere og start ups med gode ideer til produkter og tjenester. Det er et godt utgangspunkt for å skape vekst i norsk økonomi. Håkon Haugli og Innovasjon Norge hadde i Innovasjonstalen 2019 tema om å skape en kultur for vekst. For en start up er det å gjøre ting riktig kritisk i veien fra ide til et produkt i markedet med mulighet for vekst. Det er viktig med tanke på tid, men også økonomi og investeringsvilje. Ved å verifisere og validere løsningene sine, kan man på et tidlig tidspunkt gjøre enkle endringer som fort kan bli kompliserte om man venter for lenge. Foredragsholdere annonseres snart.

  Dato: 1. desember 2020, kl. 16.00-18.00 (Utsatt)

  Adresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo

  Pris: Ingen kursavgift

  Les mer om kurset

Er du en Young Professional?

NEK er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen IEC.

I forbindelse med IEC General Meeting inviterer man hvert år unge mennesker innenfor elektroteknikk til IEC Young Professionals workshop. Ved å delta i denne workshopen får du en introduksjon til internasjonalt standardiseringsarbeid og ett nettverk med likesinnede fra hele verden.

Internasjonalt standardiseringsarbeid

Det internasjonale standardiseringsarbeidet utføres av komiteer bestående av eksperter fra hele verden. Uten standarder som er akseptert på bred basis er det vanskelig å tenke seg vareflyt på tvers av landegrensene. Ved å delta i standardiseringsarbeidet får man en mulighet til å påvirke standardene til beste for egen bedrift og norske forhold.

Hvorfor delta?

Arbeid med standarder vil gi verdifull kompetanse. Man arbeider med de fremste ekspertene både nasjonalt og internasjonalt, og man baserer standardene på beste praksis fra et globalt miljø. IEC Young Professionals er en inngang til å bli mer kjent med dette viktige arbeidet for norsk elektroteknisk bransje.

Hvem kan søke?

 • Du er 35 år eller yngre
 • Du har høyere utdannelse
 • Du jobber innenfor elektroteknikk eller beslektede fagfelt
 • Du ønsker å ta del i fremtidig standardiserings-arbeid

Søknadene vil bli behandlet av NEKs fagsjefer og kandidatene blir valgt ut etter en helhetlig vurdering. Interesserte kandidater sender en kortfattet, begrunnet søknad og CV ved å fylle ut et søknadskjema. Søknadsfristen er som regel i juni hver år.

Send søknad YP 2020

Ta gjerne kontakt med Eirik for mer informasjon: eirik.sollie@nek.no