Tilbake

Standard for elkontroll i vegtrafikksystemer på høring

Standardserien NEK 405 – Elkontroll, eltakst og elektrotermografering vil bli utvidet med en del som omfatter vegtrafikksystem. Standarden har blitt til i et samarbeid mellom standardiseringskomiteene NK 300 og NK 219. Et høringsforslag er nå publisert for kommentarer fram til 1. juni.

Veibelysning

Standard for elanlegg i offentlig veg

NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem ble lansert i januar 2021. Standarden gir en metode for å tilfredsstille sikkerhetsbestemmelsene i Statens vegvesens vegnormal 601, som ble utgitt i revidert utgave tidlig i 2021. Vegnormalen henviser da også til NEK 600 for å ivareta sikkerhetskravene.

– Denne standarden har blitt til gjennom et tett samarbeid med Statens vegvesen og erstatter den tidligere håndbok 601. I praksis betyr dette at el og ekom anlegg i alle offentlig veier nå skal tilfredsstille kraven i NEK 600, eller etter en metode som minst gir tilsvarende sikkerhet forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef for samferdsel i NEK.

NEK 405 – Elkontroll vegtrafikksystem

En viktig del av NEKs standardregime er standardserien NEK 405 – Elkontroll, eltakst og elektrotermografering. Denne standarden setter krav til kompetanse og kontrollmetoder for elanlegg i private hjem, næring, skip og landbruk. Fram til i dag har dette ikke inkludert veganlegg.

-Det er helt naturlig at elanlegg i det norske vegtrafikksystemet nå blir inkludert i NEK 405-serien. En slik standard vil sikre at man på en systematisk måte kan kartlegge tilstanden i de ulike anleggene og avdekke mangler. Dette blir et viktig tiltak for å sørge for at elsikkerhet ivaretas, fortsette Gjesdal.

Samarbeid mellom komiteer

NEKs standarder blir til gjennom arbeid i komiteer som består av ulike eksperter fra ulike fagfelt. Den nye standarden har derfor blitt til gjennom et samarbeid mellom komiteene NK 300 – el og ekom i samferdsel og NK 219 – kompetanse til inspeksjonsorgan.

-Utvidelsen av NEK 405-serien måtte skje i et samarbeid mellom ekspertene fra samferdsel og elkontroll. Selv om man i stor grad kan bygge på eksisterende krav i standardene er det mange problemstillinger innenfor elanlegg i vegtrafikksystemene som er spesielle. Da er det viktig at vi får belyst dette fra riktig vinkel avslutter Gjesdal.

NEK 405– Elkontroll vegtrafikksystem ute på høring

Et høringsforslag på NEK 405-3-2 – Elkontroll vegtrafikksystem er nå på vei til alle høringsinstanser. Det er imidlertid også mulig for andre å gi sine kommentarer. Dokumentasjon finner man her!

Fristen for å gi kommentarer er 1. juni.

NEK vil publisere den nye standarden i løpet av høsten 2021.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023