Tilbake

Batterier er fremtiden!

Batterier er fremtiden innenfor skipsfart og flere skip får installert batteripakker. Den norske utviklingen skjer så raskt at man ligger i forkant av internasjonal standardisering. NEK har derfor utviklet en spesifikasjon, NEK NSPEK 411, i påvente av en internasjonal standard.

I tråd med ambisjonene om lavere utslipp fra skipsflåten blir batterier stadig mer aktuelt for essensielle operasjoner ombord. Innenfor fiske og oppdrettsnæringen ser man tilsvarende utvikling hvor både hel-elektriske båter og båter med hybridløsninger blir stadig vanligere. Ved et skifte til elektriske løsninger ser man for seg at oppdrettsnæringens arbeidsbåter kan mer enn halvere sine utslipp av CO2.

Rask utvikling i Norge

Den raske utviklingen i Norge gir visse utfordringer for standardiseringen av batteriløsninger. Mens man innenfor maritime el-installasjoner har velutviklede metoder gjennom standarden NEK 410, har man ennå ikke tilsvarende for maritime batterier. Dette har nå blitt tatt tak i og NEK har utviklet en norsk spesifikasjon for å beskrive standardiserte krav til maritime batterisystemer.

-Det tar fort 3 år å utvikle en internasjonal standard. Utviklingen i Norge innenfor maritime batterier går raskere enn dette og vi må nok si at standardiseringen ikke holder følge.Allikevel er tre år for en internasjonal standard slett ikke så ille, med tanke på alt som skal til. NEK har sett denne problemstillingen og den norske standardiseringskomiteen NK 18 har tatt tak i utfordringen. Resultatet er en norsk spesifikasjon som man kan forholde seg til fram til en internasjonal standard foreligger, forteller Arild Røed, fagsjef maritim i NEK.

Norsk spesifikasjon for maritime batterier

Batterispesifikasjonen NEK NSPEK 411 har tatt utgangspunkt i standarden NEK 486 (IEC 62619). Denne standarden gir de generelle kravene for Litium – Ion batterier. Standardiseringskomiteen har på bakgrunn av kravene i NEK 486 (IEC 62619) gjort tilpasninger for å ta hensyn til maritime installasjoner.

-Spesifikasjonen har blitt godt mottatt i de maritime miljøene. Vi har også spilt inn denne til den internasjonale standardiseringskomiteen TC 18. Slik kan NEK NSPEK 411 danne grunnlag for en internasjonal standard, avslutter Røed.

Webinar om maritime batterier

NEK behandler maritime batterier i et webinar 18. mars kl 09:00. Under webinaret vil man ta deltakerne gjennom dagens standardregime og gi et innblikk i det arbeidet som foregår internasjonalt.

Les mer om webinaret NEK maritim standardisering – batterier og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024