Webinar – NEK maritim standardisering – Batterier

Meld deg på vårt webinar!

Adobe Stock

Meld deg på vårt webinar!

NEK inviterer til et informasjonswebinar på gjeldende standarder rundt batteri-installasjoner og standarder som ligger under revisjon. Vi vil også ta en kikk på DC distrubusjonssystemer. Mer informasjon kommer.

 

NEK maritim standardisering – Batterier

NEK inviterer til et informasjonswebinar på gjeldende standarder rundt batteri-installasjoner og standarder som ligger under revisjon.

Dato: 18. mars 2021, kl. 09:00–11:30

Adresse: Webinar

Pris: kr. 495,-. Priser ex. moms.

Program

08:45 – 09:00    Pålogging

09:00 – 09:05    Velkommen

09:05 – 09:20    Introduksjon av standarder relatert maritime batteriinstallasjoner 

09:20 – 09:40    DC-distribusjon
Den elektriske likestrøms-installasjonen standardiseres. Her får du en status i arbeidet med planer fremover.

09:40 – 09:55     Ny maritim IEC-standard for batterier
Basert på den norske spesifikasjonen NEK NSPEK 411 foreligger det et forslag til et nytt arbeid i IEC.

Pause

10:00 – 10:20    Batterirom – revisjonsarbeid på IEC 60092-401
Det skilles mellom krav til selve batterisystemet og krav til installasjonen i rommet der systemet skal installeres.

10:20 – 10:50    Gjennomgang av diverse batteristandarder
NEK får besøk av representanter for det internasjonale tekniske komiteen TC 21.

10:50 – 11:30     Spørsmål

 

Registrering