Tilbake

Ny standard for eksplosjonsfarlige områder på høring

NEK har lagt ut utkast til en ny standard, NEK 420C – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner, på høring. Forslaget til ny standard er basert på tidligere utgitte tekniske spesifikasjoner.

Arbeid i ex-områder

NEK 420 C – ny standard for EX-området

NEK 420-serien omhandler el-installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og blir nå utvidet med en ny standard, NEK 420 C – Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner. Basis for den nye standarden er de tekniske spesifikasjonene NEK TS 420-11-1 og NEK TS 420-11-2, som ble utgitt i 2009. De ble også utgitt på nytt i 2010 som en del av NEK 420:2010. Disse tekniske spesifikasjonene er nå forankret i markedet over tid og det foreslås derfor at disse utgis som Norsk Elektroteknisk Norm. Dokumentene har gjennomgått en omfattende teknisk revisjon og vil nå bli erstattet av NEK 420 C.

Standardiseringskomite NK 31

Det er standardiseringskomiteen NK 31 under ledelse av Ingulf Egeland fra Ex-Tech som har utarbeidet forslaget til den nye standarden. Komiteen består av Norges fremste fagekspertise på eksplosjonssikkerhet og har medlemmer fra DSB, industri, leverandører og konsulenter. Under arbeidet har man i tillegg til den tekniske revisjonen av kravene også oppdatert referanser og nasjonale forskrifter.

-Det har blitt gjort et grundig arbeid for å få forslaget til NEK 420 C på plass. Ikke minst har det blitt arbeidet systematisk med språk og format for utgivelsen. Nå ser vi fram til å motta kommentarer på forslaget fra NK 31 slik at vi får en bred vurdering av standarden, sier Arild Røed, fagsjef for EX-området i NEK.

En serie av standarder

Når NEK 420 C etter planen blir gitt ut høsten 2020 vil NEK 420 serien bestå av:

NEK 420 A Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

NEK 420 B Klassifisering av eksplosjonsfarlig områder

NEK 420 C Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner

NEK 420 D Guide til NEK 420 A

NEK 420 C bør ses i sammenheng med NEK 420 B, som gir de grunnleggende kravene til områdeklassifisering og NEK 420 A-14 som setter krav til installasjoner i tilsvarende områder.

Standard på høring

NEK ber nå om kommentarer til forslaget til standarden NEK 420 C Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner. Fristen for melde inn sine kommentarer er 24. juli 2020.

Her finner du alle høringsdokumentene.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023