Tilbake

Mye på gang fra NEK i 2017

NEK arbeider sammen med flere av normkomiteene med nye og reviderte normsamlinger i 2017. Vi forventer derfor å lansere flere publikasjoner før året er omme.

Spirende hvitveis

Følgende nye eller reviderte publikasjoner er på gang:

  • NEK 144 om grafiske symboler
  • NEK 399 om tilknytningspunkt
  • NEK 420 om områdeklassifisering
  • NEK EN 60204-1 om maskiner
  • NEK 405-10 om elkontroll i fiske, fangst, og lastefartøy
  • NEK 405-3 (tillegg) om elkontroll i landbruksbygninger
  • NEK 406 Smarthus-guiden

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022