NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Hekken på en supplybåt på vei bort fra Oseberg feltsenter
Foto: Roger Hardy, Scanpix

Arbeidsområde

Komiteen følger utviklingen i internasjonal og europeisk standardisering av el- og ekom-installasjoner. I hovedsak gjelder dette de tekniske komiteene IEC TC 18 og CENELEC TC 18X. Utover dette ser komiteen også til andre organisasjoner og interessenter som IMO, klassifikasjonsselskap, IOGP, norsk regelverk, ISO, etc.  

NK 18A er opprettet for å følge arbeidet til IEC SC 18A spesifikt, og er derfor ikke en del av omfanget til denne komiteen.  

Nasjonalt arbeid

Komiteen er egnet som diskusjonsarena og for erfaringsutveksling relatert el- og ekom i det maritime næringsliv. 

Komiteen er ansvarlig for revisjon av følgende nasjonalt utarbeidede dokumenter: 

Komiteen er ansvarlig for revisjon av følgende nasjonalt utarbeidede standarder:

NEK 410A Elektriske installasjoner i skip – Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing.

NEK 410B Elektriske installasjoner i skip – Spesielle installasjoner.

NEK NSPEK 411 Maritime electrical installations

Jording i maritime installasjoner

Internasjonalt arbeid

Norge har internasjonalt sekretariatsansvar for IEC TC 18 og CENELEC TC 18X. Den norske komiteen kommer derfor tett på det internasjonale arbeidet og får god innsikt. 

En generell målsetning er å ivareta norske interesser ved å vurdere og gi tilbakemeldinger på dokumenter som sirkuleres fra IEC TC 18 og CENELEC TC 18X, samt å sikre tilstedeværelse på internasjonale arbeidsgrupper. 

Publikasjonsliste og arbeidsprogram til IEC TC 18 og CENELEC TC 18X: 

Arbeidsprogram IEC TC 18      Arbeidsprogram CLC TC 18X 

Publikasjonsliste IEC TC 18     Publikasjonsliste CLC TC 18X

Subseautstyr

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:  

IEC 60092 – Skip
IEC 61892 – Offshore
IEC/IEEE 80005 – Landstrøm
IEC 60533 – EMC
IEC 63108 – DC-Fordeling
IEC 61886 – Subsea
IEC 61363-1 kortslutningsberegninger  

Standardene dreier seg i hovedsak om krav til design, beskyttelse, valg av utstyr, installasjon og verifikasjon.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Fredrik Abel

KONGSBERG MARITIME AS

Jesper Bank

ADEPTOR AS

Lars Barstad

SIEMENS ENERGY AS

Gunnar Berg

SINTEF ENERGY AS

Kolbjørn Berge

CORVUS ENERGY AS

Svein Blystad

KONGSBERG MARITIME AS

Jan Borgen

DNV PRODUCT ASSURANCE AS

Arnljot Brand Breistein

COSL DRILLING EUROPE AS

Gunnar Erichsen

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Ola Skjærpe Gausland

AKER BP ASA

Duncan Graham

EXORTEX AS

Hugo Hammer

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Mari Røed Hanssen

SIEMENS ENERGY AS

Thomas Høven

SIEMENS ENERGY AS

Kenneth Husebø

BLUEDAY TECHNOLOGY AS

Sverre Hvidsten

SINTEF

Stig Indrebø

AKER SOLUTIONS AS

Lennart Jardstål

EQUINOR ASA

Jacob Jenu-Hauge

SPEAR POWER SYSTEMS AS

Bård Johnsen

PETROLEUMSTILSYNET

Gunnar Johnsen

ROLLS-ROYCE MARINE AS

Svein Helge Juell

SJØFARTSDIREKTORATET

Vemund Kårstad

SIEMENS ENERGY AS

Lars Aas Lahti

KONGSBERG MARITIME AS

Finn Inge Langeland

ZINUS AS

Bjørn L. Larsen

ABB AS

John Olav Lindtjørn

ABB AS

Johann Martinussen

KONGSBERG MARITIME AS

Krister Malmin

EX-TECH SYSTEM AS

Steinar Midttveit

EQUINOR ASA

Egil Mollestad

ZEM AS

Vitor Moritsugu

ABB AS

Morten Myrland

ABB AS

Jan Arild Mørk

BARTEC TECHNOR AS

Kenneth Narvestad

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Lars Morten Nesse

MACRO OFFSHORE MANAGEMENT AS

Truls Normann

AKER SUBSEA AS

Ronny Olson

ZINUS AS

Jon Ole Overrein

DNV AS

Ketil Opstad

NEXANS NORWAY AS

Svend Rocke

Tor-Odd Ronhovd

ABB AS

Rolf Ove Råd

EQUINOR ASA

Adelkis Carolina Rodriguez Bolivar

TechnipFMC

Arild Røed

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Tomas Bahr Sandmo

WALLENIUS WILHELMSEN ASA

Ottar Skjervheim

DANFOSS AS

Ståle Stavland

ZINUS AS

Jan Sølve Stømer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Vestein Thorvaldsen

DNV GL AS

Even Tjåland

EQUINOR ASA

Svein Tryti

BAKER HUGHES

Bjørn Helge Ulland

EQUINOR ASA

Harald Bjørn Ulvestad

Sigrid Aarbakke

ONESUBSEA PROCESSING AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Nye publikasjoner for havbruk- og fiskerinæringen

Dato
23.03.2023

En av verdens største skipsflåter skal bli karbonfri

Dato
17.02.2023

Jan Sølve Stømer er ny medarbeider i NEK

Dato
14.12.2022