Tilbake

Ny standard for landstrøm nærmer seg  

Tekst: Arild Røed, sekretær i IEC TC 18 – Electrical installations of ships 

Et nytt utkast til IEC/IEEE 80005-3 for landstrømsinstallasjoner opp til 1000 V AC har nylig ankommet fra IEC TC 18. Det er standardiseringskomite NK 18 som skal avlegge Norges votering og sende inn innspill på dette dokumentet. Sammenlignet med forrige utkast, og IEC PAS 80005-3 som er tilgjengelig i markedet, er det relativt store endringer i dette nye dokumentet. Denne artikkelen tar for seg noen av dem. Det er viktig å presisere at endringene i det nye utkastet ikke nødvendigvis representerer det endelige utfallet 

landstrøm, standard
Arild Kjærnli

Utkast til ny landstrømsstandard

Omfanget i utkastet er fortsatt satt til 1 000 kVA som øvre grense. Nedre grense er fortsatt 250A, men detaljen om 125A per kabel er fjernet. Nedre spenningsgrense er økt fra 200V til 400V. Det er også presisert i omfanget at standarden ikke har til hensikt å dekke installasjoner som er laget for ikke-sakkyndig bruk.  

Det er en rekke presiseringer i definisjonene og en del er lagt til. Videre er figurer og tegnforklaringer oppdatert og til dels endret.  

Vil gjelde inntil 1 kV

Utkastet legger til at havner som benyttes for internasjonal handel minimum skal tilby 440 V, og deretter kan tilby andre anbefalte spenningsnivåer. Ettersom det ser ut til å være behov for flere spenningsnivåer, er det lagt til krav om en synkroniseringsmekanisme som skal forhindre sammenkobling av ulike spenninger. Valg av spenninger er fortsatt gjenstand for debatt, og kommentarer fra flere land forventes. 

Skal være ujordet IT-nett

Beskrivelsene av impedansejordet nullpunkt er erstattet med et krav om at lavspente landstrømsinstallasjoner skal være ujordet IT-nett.  

Akseptert kontaktløsning

Standarden henviser fortsatt til IEC 60309-5 som en akseptert kontaktløsning for landstrøm. En tabell viser også antall parallelle kontakter man kan bruke for ulike spenningsnivå og hvilke effektnivåer som er anbefalt. Et poeng med det dette er at tabellen kun viser verdier opp til 1 000 kVA fordi dette er standardens omfang. I praksis er det mulig å oppnå mye høyere effekt enn dette med flere parallelle kontakter, men det er ønskelig å standardisere på at effektbehov over 1 000 kVA skal utløse bruke av høyspenning og dermed standarden IEC/IEEE 80005-1. 

Krav til kabelegenskaper

I IEC PAS 80005-3 står det at kablene skal ha et tverrsnitt på 185 mm2. Dette er fjernet og erstattet med en rekke krav til kabelegenskaper.  

Ikke fartøyspesifikke tillegg

Tidligere utkast og IEC PAS 80005-3 inneholder fartøyspesifikke Annex. Det vil si at disse dokumentene inneholder en hoveddel med generelle krav og deretter flere tillegg/annex som tar for seg ulike fartøykategorier. Denne strukturen ble adoptert fra høyspenningstandarden IEC/IEEE 80005-1. Imidlertid er også dette en av årsakene til at det har tatt svært lang tid å utvikle IEC/IEEE 80005-3. Det har vist seg at det er svært vanskelig å kategorisere fartøy på samme måte. En av de store endringene er derfor at de fartøyspesifikke tilleggene er fjernet.  

Hør mer om den nye landstrømsstandarden under NEKs Maritime konferanse 14. februar.