Tilbake

Overspenning – en trussel for smarte installasjoner

Overspenning er en kraftig trussel for utstyr i smarte hus enten det er i kontorbygg, industri eller landbruket. Utstyr og styringssystemer kan bli skadet eller ødelagt. Resultatet kan være betydelig økonomisk tap. Heldigvis finnes det tiltak som vil minimere risikoen for overspenning.

Innslaget av smarte innretninger og styringssystemer øker stadig. Mange av disse er koblet opp mot bedriftenes kritiske prosesser for produksjon. For å sikre disse prosessene er ulike sikkerhetstiltak både smart og nødvendig.

Mangelfull sikkerhet for overspenning

De aller fleste bedrifter har nå en strategi for cybersikkerhet. Informasjon og produksjonsteknologi blir beskyttet gjennom ulike tiltak enten man gjør det via en leverandør eller har kompetansen i eget hus. Færre bedrifter har imidlertid en tilsvarende strategi for å beskytte seg mot overspenning. Overspenning vil gi utstyret en belastning som er langt over toleransegrensene. Resultatet vil være havarerte produksjonsmidler. Å reparere eller erstatte utstyret vil være dyrt i seg selv. Kostnaden ved å ikke være i stand til å levere produkter eller tjenester kan imidlertid ha en lengre og dyrere kostnad i form av svekket renomme, mistede kontrakter og tapt tillitt.

Avhengig av automasjon.

I landbruket er innslaget av automasjon er i ferd med å ta over for de gamle manuelle prosessene. Når antall ansatte i landbruket går ned og dyreflokkene blir større sier det sitt om hvor avhengig man som gårdbruker er av roboter, sensorer og smart prosesstyring. Landbruket er bare et eksempel på en bransje hvor teknologi overtar for de gode, gamle, prosessene. Tilsvarende utvikling skjer og har skjedd i nær sagt alle produksjonsbedrifter.

-Norske organisasjoner er gode til å beskytte seg mot de mest omtalte truslene. Erfaringene viser imidlertid at overspenning er en skuffende undervurdert trussel. Resultatet er at tilstrekkelig beskyttelse mangler. Et minimum er å foreta en risikoanalyse for å kartlegge sannsynligheten for at en insident kan skje. Fysiske tiltak er allikevel en liten kostnad for å ha god nok sikkerhet, forteller Lars Ihler, fagsjef i NEK.

Ladestasjoner er sårbare

Andelen kjøretøy på norske veier som trenger lading har gjennom flere år vært sterkt stigende. På privatbilmarkedet er 80% av nye kjøretøy ladbare. Flere og flere busselskap benytter el-busser og andelen ladbare nyttekjøretøy stiger. Ikke minst er snart alle norske ferger elektriske. Felles for disse er avansert teknologi for lading og drift.

-Til nær sagt enhver tid er det verdier for millioner av kroner koblet opp mot ladestasjoner. Dagens el-kjøretøy er avhengig av avansert teknologi for å fungere. Som med annen teknologi er denne utsatt for ytre påvirkninger i form av overspenning. Et tilfelle av overspenning kan, som for eksemplet over fra landbruket, føre til skader og i verste fall havari av ladestasjonene på de berørte kursene, avslutter Lars Ihler.

Lyn- og overspenningsvern i ladestasjoner og smarte bygg

31. mai gjennomfører NEK et seminar om Lyn- og overspenningsvern i ladestasjoner og smarte bygg på Clarion Oslo i Bjørvika. Seminaret setter lys på at det finnes løsninger for alle. Risiko for skader reduseres betraktelig ved at de riktige løsningene blir valgt.

Les mer om seminaret og meld deg på.