Tilbake

Bli med på NEK 400 erfaringskonferanse!

NEK 400 er den viktigste metoden for prosjektering og installasjon av elektriske lavspennings anlegg. Nå inviterer NEK bransjen til en konferanse 22 og 23 november i Bjørvika Konferansesenter. Konferansen vil bygge på erfaringene til noen av de ledende ekspertene på lavspenning elanlegg. Hver for seg vil de behandle ulike temaer knyttet til kravene i NEK 400. Målet for konferansen er at deltakerne både skal ha en større forståelse for kravene og en høyere kunnskap om lavspenning elanlegg.

NEK 400 har vært med oss siden 1998, og den 7. utgaven ble lansert på Eliaden i år. NEK inviterer nå til erfaringskonferanse i NEK 400:2022 der vi har fått med oss en godt kvalifisert gjeng som har rikelig med erfaring. Arrangementet vil bli avholdt i 22 og 23 november i Auditoriet på Bjørvika Konferansesenter med middag på Vaaghals.

Konferansevert

Vert for konferansen er fagsjef for lavspenning i NEK, Tommy Lundekvam. Han vil ta oss gjennom de ulike seksjonene under konferansen og lede paneldebatten som avslutter konferansen. Tommy er en erfaren fagmann, og har arbeidet både som elektriker, instruktør og installatør før han nå har gått inn i rollen som fagsjef.

Beskyttelse mot elektrisk sjokk

Både FEL og NEK 400 har elsikkerhet som formål og sikre installasjoner er en bærende del i dette. Det er flere metoder man kan benytte for å sikre at en installasjon er trygg. Torgeir Andersen fra Schneider Electro vil ta oss igjennom NEK 400-4-41 Beskyttelse mot elektrisk sjokk.  Han vil beskrive hvilke metoder man kan benytte, og hva man må ta hensyn til ved de forskjellige metodene.

NEK 400 generalen

Eirik Selvik trenger kanskje ikke noen nærmere presentasjon da han gjennom 24 år har ledet arbeidet med NEK 400, og er kjent fra utallige konferanser. Eirik Selvik tar oss igjennom endringene og hva som er nytt i NEK 400:2022. Denne gangen har vi latt Eirik få rikelig med tid slik at presentasjonen kan gå mer i dybden en vanlig. Det er for sikkerhets skyld lagt inn en kaffepause i den 2 timer lange økten.

Beskyttelse mot overstrømmer

Fredrik Aandal fra Schneider Electro tar oss igjennom del 4-43 – Beskyttelse mot overstrømmer. Koordinering av vern og selektivitet er svært viktig og Fredrik vil ta for seg vern mot kortslutning, overbelastning, backup og hvordan det er mulig å velge de mest optimale løsningene slik standarden ser ut i dag.

Driftsforhold

Frøken Elsikkerhet eller Kristine Steine Sund, som hun også blir kalt, arbeider i El- Sikkerhet Midt-Norge AS.  Kristine arbeider til daglig med el-kontroll og vil dele av sin erfaring fra sine mange oppdrag. Hun vil spesielt rette oppmerksomheten mot viktige driftsforhold og ytre påvirkninger, strømføringsevne, spenningsfall og diverse tillegg i del 52.

Beskyttelse mot brann

Brannstatistikken viser at mer enn halvparten av alle branner i Norge skyldes elanlegg enten det er brukerfeil, installasjonsfeil eller feil på utstyr. Beskyttelse mot brann er derfor et tema som krever stor oppmerksomhet. Jan Cato Hovde fra Rejlers Elsikkerhet vil gå igjennom del 4-42 – Beskyttelse mot termiske virkninger, og presentere de forskjellige kravene og mulighetene som ligger der.

Verifikasjon og spesielle installasjoner

Jørn Holtan er konferansens mest erfarne ekspert. Han har blant annet vært med i NEK 400 arbeidet i 23 år, vært fagsjef i NEK, ledet elektroavdelingen i Statens Vegvesen, komiteleder i NK 300 og har drevet egen virksomhet. Det er faktisk bare komiteleder som har deltatt i flere NEK 400 møter enn Jørn. Under konferansen vil Jørn ha et foredrag om NEK 400 del 6, som omhandler verifikasjon. En problemstilling han vil ta opp er hvordan skal en verifikasjon gjennomføres når kart og terreng åpenbart ikke henger sammen. Videre vil Jørn ta oss igjennom kravene for noen spesielle installasjoner og hvilket ansvar som følger prefabrikkerte løsninger.

Solcelleanlegg

Fagsjef fornybar energi, Kristin Fagerli fra NEK vil gi oss innsikt i NEK 400 del 7-712. Gjennom sin presentasjon vil hun gi oss en oversikt over kravene i standarden. Samtidig vil hun også presentere en metode fra befaring til overlevering av et solcelleanlegg. Her vil hun beskrive hva man må være oppmerksom på i de ulike fasene av installasjon. Kristins innlegg tar utgangspunkt i et solcelleanlegg for privatforbrukere.

Elbillading

Jon-Steinar Hanstad, som er teknisk direktør i Nelfo, er en av de mest markante fagekspertene innenfor lavspenning. Under NEK 400 Erfaringskonferansen vil Jon-Steinar gå igjennom del 7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy og hva som er mulig å levere av ladekontakter etter den oppdaterte standarden, hvordan man kan kople seg til og krav til vern.

Batteri-installasjoner

En av de store endringene i NEK 400:2022 er at kravene til batteri-installasjoner nå er overført til to nye standarder. Disse standardene omhandler henholdsvis bly-syre (NEK 485) og lithium-ion (NEK 486). NEK 400:2022-8-806 Batteriinstallasjoner inneholder nå ikke kravene til batterier, men henviser til de to nye standardene. Lars Ihler, fagsjef overføring og distribusjon går igjennom kravene og mulighetene som ligger i de standardene.

Fordelingstavler

Eirik Molund fra Equinor er medlem av NK 73 Kortsluntningsstrømmer, han vil gi oss en gjennomgang av mulighetene for å beregne potensiell energi i fordelinger. Dette gir en mulighet for de som skal drive med drift og vedlikehold til å gjennomføre en bedre risikovurdering ved arbeid.

Installasjon i boliger

Siste foredrag vil fagansvarlig hos Horten Elektroservice, Patrick Loe, gå igjennom de kravene som er spesielle ved prosjektering og installasjon i boliger. Patrick holder til vanlig et kurs for de som skal opp til installatørprøven og har i den sammenheng mye relevant erfaring å dele med oss.

Spørsmål og svar

Avslutningsvis samler vi foredragsholderne på scenen til å besvare de 10 mest «likte» spørsmålene som har blitt stilt i løpet av konferansen via sli.do #nek400erfaring2022

Middag på Vaaghals

Vi skal selvfølgelig ha en konferansemiddag og den vil foregå på Vaaghals som er bare 1 minutt unna konferanselokalene. Vaaghals er den første restauranten som ble etablert i Barcode distriktet. Restauranten har fokus på å bruke norske råvarer, som man bruker i moderne, kontinentale retter. Kjøkkensjef på Vaaghals er Christer Rødseth, som mange kjenner igjen som TV-kokk på God Morgen Norge. NEK har tidligere brukt Vaaghals til konferansemiddager, og har gjennomgående mottatt god kritikk. Det er derfor vi er trygge på at dette blir en hyggelig kveld.

Les mer om konferansen og meld deg på!