Tilbake

Befaring på Forsvarets materiell på Eggemoen

NK 500 er NEKs standardiseringskomite for beredskap og forsvar. Nylig var komiteen på befaring hos forsvarets lager for basemateriell. Befaringen ga god innsikt i forsvarets løsninger og den nye kunnskapen tas med videre inn i standardiseringsarbeidet.

Kristoffer Gjertsen

NK 500 lager standarder for forsvar og beredskap

Elektriske anlegg, utstyr og elektronisk kommunikasjon er en viktig del av beredskapsaktørenes arbeidsverktøy. Dette kan innbefatte både fast infrastruktur og mobile løsninger. En fellesnevner i beredskapsarbeid er det avgjørende behovet for kraftforsyning og kommunikasjon i operasjonene. Kravene i de sivile standardene er ikke nødvendigvis tilstrekkelig i en krisesituasjon. I en krisesituasjon må man ta høyde for svært vanskelige arbeidsforhold og unormalt høyt tidspress. NEKs standardiseringskomite NK 500 Forsvar og beredskap har som oppgave å utvikle standarder tilpasset forsvaret og beredskapsetatenes spesielle behov, som ikke dekkes av sivile standarder.

NEK 500 befaring på Eggemoen

15 juni 2022 var NK 500 på befaring på lageret av forsvarets mobile basemateriell på Eggemoen. På dette lageret finnes det materiell som fraktes verden rundt for å huse forsvarets personell på større oppdrag. Basene har kapasitet til 200 personer med egen kraftforsyning, kjøkken, sanitærfasiliteter og alt annet man behøver. Det er et omfattende system med integrerte og frittstående elektriske installasjoner. Noe av utstyret må være koblet til strøm hele tiden. Annet utstyr inneholder mye elektronikk slik at lagret må ha spesielt tørr luft for å hindre skader.

Ga mange svar

Det var viktig for medlemmene i NK 500 å kunne se dette baselageret med egne øyne. Ikke alle er like kjent med de mange varierende aspektene som standarden vil dekke og befaringen ga svar på mange problemstillinger. Observasjonene fra befaringen er svært relevant for NK 500 for arbeidet med den nye standarden for forsvar og beredskap innenfor mobilt materiell.

-Befaringen ga oss svar på mange av de spørsmålene vi har på det nåværende tidspunktet i standardiseringen. Deltakerne var svært fornøyd med befaringen. Forsvarets lager gir et godt utgangspunkt for å finne riktige krav i standarden ,enten vi så gode løsninger eller løsninger vi mener må ha strengere krav. Totalt er vi nå bedre rustet på veien mot en ferdig standard, forteller Kristoffer Gjertsen som er fagsjef innenfor forsvar og beredskap i NEK.

Komiteen ønsker nye medlemmer velkommen. Forsvarssektoren er godt representert og vi ønsker i tillegg representanter fra brann og redning, politiet, sivilforsvaret, helse og deres leverandører.

Les mer om NK 500 – Forsvar og beredskap — Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Slik blir du medlem — Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)