Tilbake

Solkraft – betydelig eller marginal energikilde?

Solcelleanlegg har fram til for få år siden vært forbeholdt hytter og fritidsboliger. Dette er nå i ferd med å endre seg. Selv om produksjonen av solkraft foreløpig er marginal i det store bildet forventes dette å endres i tiden fremover. Allerede i dag rapporterer installatørene om kraftig pågang.

Norge er et foregangsland i produksjon av fornybar energi, og nær 100 % av kraft produsert i Norge kommer fra vann, sol eller vind. Det er velkjent at vi i Norge har gode forhold for vannkraftproduksjon, og ved inngangen til 2021 var midlere årlig kraftproduksjon i det utbygde vannkraftsystemet beregnet til å være 136,6 TWh. Til tross for mye motstand er det også bygd 1.164 vindturbiner spredt utover store deler av landet. Den samlede produksjonen fra vindkraft er nå 15 TWh, og turbinene produserer 6% av all kraft i Norge. Hvordan står det så til med solkraft i Norge?

Solkraft marginal i Norge

Solkraft det vil si elektrisitet produsert ved hjelp av energi fra sola, vil ifølge det internasjonale energibyrået IEA være den fremste globale kilden til elektrisk energi innen 2050. Dette betyr at nærmere 20% av elektrisitetsproduksjonen vil være solkraft fra termiske solcelleanlegg eller solcellepaneler. Det er dermed ingen tvil om at solenergi vil spille en vesentlig rolle i fremtidens energisystem. I Norge står solceller foreløpig for kun en liten del av kraftproduksjonen. Faktisk så lite som 0,14 TWh. Hvorfor diskuterer vi en produksjonsteknologi som er så marginal i et allerede bærekraftig kraftsystem?

Forventer høy vekst i Norge

Solenergi har opplevd en eventyrlig og kraftig vekst de siste årene. Faktisk den kraftigste veksten for noen produksjonsteknologi i verden. Solcellekapasiteten måles i MWp, megawatt peak, som måler avgitt effekt fra et solcellepanel under standard testforhold. I 2010 var solcellekapasiteten i Norge om lag 10 MWp mens den i 2020 var nærmere 60 MWP. Denne veksten forventes å øke, og selv om prognosene er usikre antar NVE i sitt nøkterne basisscenario at det vil være 7 TWh solkraft i Norge frem mot 2040.

Basisanslaget inkluderer ikke fritidsboliger, noe som gjør anslaget enda mer ambisiøst. Grunnen er at solcelleinstallasjoner i Norge tradisjonelt sett ikke har vært tilknyttet nettet. Mange installasjoner har vært på ikke-tilknyttede hytter hvor panelene utelukkende er installert for å gi lys og strøm til disse byggene. Det var knapt registrer nettilknyttede solkraftanlegg i Norge før 2014.

Hvorfor skal solkraft øke?

Ifølge Irena (International renewable energy agency) sin rapport Renewable power generation costs in 2019 har kostnadene for solceller blitt redusert med 82% siden 2010. For bolighus er tallene noe mer usikre, med en anslått reduksjon på mellom 50 og 80%. Dette gjør teknologien mer aktuell i konkurranse med andre produksjonsteknologier, særlig fordi solcellene i samme tidsperiode har blitt mer effektive. I Norge har vi opplevd strømpriser som er skyhøyt over et norsk normalnivå. Dette har gitt økt oppmerksomhet til alternative energikilder, solcelleanlegg. I tillegg gjør støtteordninger, slik som de Enova tilbyr, det mer aktuelt for mannen i gata å installere egne solkraftanlegg. Vi ser også at det nå planlegges store kommersielle solkraftverk flere steder i landet.

Veksten er i gang

Dette har gitt positive utslag for norske tilbydere og installatører. Solcellespesialisten, for eksempel, melder allerede om økt interesse for solcelleinstallasjoner.Særlig merker man økt pågang etter en lengre periode med dyr strøm. Selskapet planlegger å installere nærmere 1000 anlegg innen utgangen av året, og sliter med å få tak i nok ansatte til å møte etterspørselen i markedet. Dette vitner om at solceller virkelig er på god vei til å bli en viktig ressurs i vår felles energimix.

Under Elsikkerhetskonferansen 30.11 – 01.12 vil vil teknisk direktør i Nelfo, Jon-Steinar Hanstad, gå igjennom framtidsutsiktene for solceller-

Les mer og meld deg på Elsikkerhetskonferansen!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023