Tilbake

NEKs Eltransportforum inviterer til gratis seminar

Eltransportforum skal arbeide for å finne felles løsninger for aktørene i transportsektoren. Slik vil man jobbe mot utslippsfri transport i Norge. NEK inviterer til et gratis seminar 4. november hvor man kan delta digitalt, det er også noen fysiske plasser i vegdirektoratets lokaler i Oslo.

Sentrale aktører må snakke sammen

Eltransportforum er et nytt initiativ fra NEK for å bringe sentrale aktører innenfor landbasert transport sammen. Hensikten er å avdekke hindringer og finne løsninger som skal til for å elektrifisere transportsektoren. For å markere oppstarten av forumet inviterer NEK til et åpent seminar 4. november .

-Eltransportforum vil være et viktig bidrag for å nå målene til regjeringen om 55% reduksjon av utslippene innen 2030. Det er viktig å få de sentrale aktørene til å snakke sammen. Det er bare på denne måten vi kan finne ut hvor skoen trykker. Sammen kan man da finne løsningene som vil fjerne hindrene for elektrifisering av transportsektoren, forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

Elektrisk transport langs veiene

Under seminaret vil man få presentert ulike problemstillinger fra sentrale aktører innen vegtransport, og vi har blant annet fått med oss Klima og miljødepartementet Statens Vegvesen, Circle K og Norges Lastebileier-forbund. Dette er aktører som sammen kan gi et bilde av infrastrukturen som er nødvendig for en elektrifisert veitransport. Det er også disse som står overfor den største omstillingen for å nå en elektrifisert varetransport.

Elektrisk luftfart

Det har vært mye oppmerksomhet rundt elektrifisering av flytrafikken. Flere ulike initiativ har vært presentert og det mangler ikke på interesse fra flyselskap. Et spørsmål man likevel må stille seg er hvor realistisk er elektrisk fly i et 10-års perspektiv. Under Eltransportforum vil Avinor presentere hvor vi står i dag og gi sitt syn på fremtiden i et elektrisk perspektiv.

Elektrifisering krever støtteordninger

Elektrifisering krever investeringer fra alle aktørene i bransjen enten det er vei, drivstoff eller bileier. Uten støtte ordninger er det vanskelig å se for seg en vilje til å investere. Regjerningen kanaliserer sine bidrag til elektrifisering gjennom Enova. Enova vil derfor presentere hvilke støtteordninger som finnes og hva som må komme.

Miljøorganisasjonene har en sterk stemme

Miljøstiftelsen Zero har et stort engasjement innenfor transportsektoren. I dag arbeider de innenfor ulike felt blant annet for å gi økt finansiell støtte til utrulling av kjøretøy og infrastruktur for fornybart drivstoff. Videre arbeider Zero også for at driften av fornybare biler skal bli rimeligere enn tilsvarende med fossilt drivstoff. Under seminaret vil de presentere sine tanker om hvordan vi kan få en fornybar og utslippsfri transportsektor.

-Vi er godt fornøyde med programmet til dette åpningsseminaret. Gjennom disse presentasjonene vil vi få belyst problemstillingene rundt eltransport fra flere synsvinkler. Dette er viktig dersom alle aktørene skal dra i samme retning og skape konsensus for løsningene, avslutter Gjesdal.

Les mer om åpningsseminaret til Eltransportforum og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023