Eltransportforum

4. nov. 2021

 

Registrering

“Programmet vil gi deltakerne en god oversikt over elektrifisering av transportsektoren.”

Foreløpig program

Åpne alle

Del 1 - 09:00 - 10:30

 • 08:30-09:00Kaffe og noe å bite i
 • 09:00-09:15NEK-Eltransportforum. Bakgrunn og formål
  Leif T. Aanensen
  Leif Aanensen, NEK Adm. dir.

  For å nå målene til regjeringen Støre om 55% kutt av klimautslippene innen 2030 må transportsektoren elektrifiseres. Dette krever felles løsninger slik at man oppnår forutsigbareht og kostandseffektivitet. NEK etablerer Eltransportforum for å bringe de sentrale aktørene sammen for å finne utfordringene og løsningene.

 • 09:15-09:30Den transportpolitiske revolusjonen
  Leif T. Aanensen
  Leif Aanensen Adm. dir.

  Globale klimaavtaler, regionale og nasjonale politiske foresatte, miljøorganisasjoner og myndigheter slår an tonen for en revolusjon innen transport. Ut skal den eksisterende grå drivlinjen – og inn skal den grønne.

  Produsentene av kjøretøy med miljøvennlige drivlinje har forstått dette og posisjonerer seg for et marked med grønne forventninger. Hvor gjennomgripende er endringene – til lands, til vanns og i luften?

  Hvilke muligheter åpner seg for forretningsutvikling?

 • 09:30-09:50Vegforvalternes rolle i elektrifisering av transportsektoren
  Statens vegvesen, Vegdirektoratet

  Det er liten tvil om at det må endringer til i fremdriftslinjen til den norske transportsektoren. Vil  vegforvalteren ha en rolle i elektrifisering av transportsektoren og hva vil denne rollen bestå i?

 • 09:50-10:10Støtteordninger og incentiver til elektrifisering av sektoren
  Marie Tranaas Skjærvik, Enova
  Marie Tranaas Skjærvik, Enova Rådgiver

  Å endre transportsektoren fra klimaversting til utslippsfri krever store investeringer. Støtteordninger vil være nødvendig for at næringen skal klare dette løftet. Enova er regjeringens kanal for å fordele midler til klimatiltak.

 • 10:10-10:30Kaffe / Mingling

Del 2 -10:30 - 11:45

 • 10:30-10:45Hvordan nå fornybar og utslippsfri transportsektor
  Ingvild Kilen Rørholt, Zero
  Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen Zero Fagansvarlig transport

  Transportsektoren er utpekt av Miljøstiftelsen Zero som et av de viktigste områdene for å nå klimamålene. Skal vi lykkes må den fossildrevne bilparken byttes ut med bærekraftige løsninger. Zero arbeider med ulike tiltak og påvirkning for å få denne omstillingen på plass.

 • 10:45-11:00Elektrifisering av luftfarten – Nåsituasjon og forventninger
  Erik By, Avinor
  Erik By, Avinor

  Elektrifisering av luftfarten vil gi store klimagevinster. Flere initiativ og ideer har blitt lansert, men hvor står vi egentlig og hvilke forventninger kan vi ha til framtiden?

 • 11:00-11:15Infrastrukturdirektivet og transportnæringens behov
  Dag Nordvik, Norges Lastebileier-Forbund
  Dag Nordvik, Norges Lastebileier-Forbund Fagsjef teknikk

  Veitransporten står for en stor del av de norske utslippene. Uten elektrifisering av denne næringen er det vanskelig å se for seg at Norge skal klare de tøffe målsetningene. Hvordan harmonerer dette med infrastrukturdirektivet og transportnæringens behov?

 • 11:15-11:30Effektive modeller for tungtransport
  Silje Landmark, Circle K.
  Silje Landmark, Cirkle K.

  Drivstoffstasjonene er et viktig ledd i næringskjeden for varetransport. Hvilke modeller ser Cicle K for seg for å redusere utslippene fra tungtransport vesentlig?

 • 11:30-11:45Oppsummering og avslutning
  Jørn Holtan, Statens vegvesen
  Jørn Holtan

  Jørn Holtan er leder Eltransportforum. Han vil oppsummere seminaret og ta med seg funnene inn i arbeidet med forumet.

Registrering

Dato: 4. nov. Adresse: Statens Vegvesen, Auditoriet, Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo / Online   Pris: Gratis

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Praktiske detaljer

Statens vegvesen, Brynseng

Tid og sted

Dato: 4. nov. 2021, kl. 09:00 – 12:00

Adresse: Statens Vegvesen, Auditoriet, Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo / Online

Veibeskrivelse Statens Vegvesen

Konferanseavgift

Pris: Gratis.

Målgruppe

NEK tilbyr en faglig arena som er åpen for myndigheter, forvaltere, miljøorganisasjoner, bransjeforeninger, tilbydere, leverandører, rådgivere samt brukere og markedsaktører.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Gunnar Gjesdal eller Arild Kjærnli.

Det sosiale

Eltransport

Eltransport

Om Eltransportforum

Elektrifisering i transportsektoren er et viktig bidrag til å redusere klimagasser. Dette gjelder ikke minst i byer og tettsteder hvor mye trafikk gir unødvendig lokal forurensning. Landbasert transport står for rundt 20 % av klimagassutslippene i Norge.

NEKs Eltransportforum er en arena for aktører innen infrastruktur for elektrifisert transport, hvor formålet er å finne felles løsninger innen et område som er i rask utvikling og sterk vekst. For å utnytte miljøgevinsten best mulig er det viktig å enes om felles løsninger der dette er mulig, og å utnytte synergien mellom de forskjellige aktørene maksimalt.

 

 

 

 

Til toppen