Tilbake

Revidert NEK 399 klar for høring

Standarden NEK 399 – Tilknytning av elanlegg og ekomnett regulerer forholdet mellom netteier og bygningseier. Standardens virkeområde har nå blitt utvidet med en egen metode ved tilknytning av høyspenning. Et utkast til en ny utgave av standarden er nå klar for å bli sendt ut på høring.

Tilknytninsskap

Ledende standard

NEK 399 – Tilknytning av elanlegg og ekomnett er den ledende standarden for å regulere forholdet mellom netteier og anleggseier. Standarden ble gitt ut for første gang i 2014 og fikk en god mottakelse i fagmiljøene.

-Da NEK 399 ble gitt ut for første gang tettet den et hull i prosessen for tilknytning til allment nett. Med den nye standarden fikk man en klar fordeling ansvaret i grensesnittet mellom anleggseier og bygningseier. Ikke bare tok man grep om forsyning av elektrisk energi, men også ekom. Standarden fjernet mange av de konfliktene man kunne se tidligere, forteller Leif Aanensen som er administrerende direktør i NEK.

Virkeområdet til NEK 399 er utvidet

Etter lansering av den første utgaven har standarden blitt revidert flere ganger og virkeområdet har blitt utvidet. Der hvor man i starten bare omfattet boliger, dekket man med utgaven fra 2018 både private, offentlige og næringsbygninger. I tillegg ble også utendørsanlegg inkludert i standarden. Den raske teknologiske utviklingen krever imidlertid at standardene fortsatt må revideres og oppdateres. NEK 399 har derfor blitt både utvidet og revidert for å imøtekomme dagens utvikling i forhold til elektrifisering.

-Det har blant annet blitt foretatt en utvidelse av virkeområdet til NEK 399. Ladestasjoner for bil og ferger krever høy effekt og stadig flere anlegg opererer med spenninger over 1kV. For å ta høyde for dette har nå standarden blitt utvidet med en egen metode for høyspenningsanlegg. Videre vil også havbruksanlegg bli omfattet av den nye utgaven, forteller Andrè Indrearne fra REN som er leder av standardiseringskomiteen NK 301 som står bak NEK 399.

Tilbakemeldinger fra brukere

Tilbakemeldinger fra fagmiljøene som omfattes av NEK 399 har gitt et viktig bidrag til standardiserings prosessen. Spesielt har man brukt NEKs FAQ-tjeneste som grunnlag. FAQ-tjenesten lar brukerne få stille spørsmål om innholdet i standardene og det finnes flere hundre spørsmål om NEK 399 alene.

-Vi har gjennomgått alle henvendelsene som har kommet inn til NEKs FAQ. På den måten får vi gode innspill fra de som jevnlig bruker standarden. Vi har da kunne revidere formuleringer og tilpasse innholdet slik at misforståelser kan unngås, fortsetter Indrearne.

NEK 399-2021 klar for høring

Standardiseringskomiteen har også forbedret strukturen slik at den nå henger mer på metodene. Dette gjør også at man tilfredsstiller myndighetenes krav til tilknytningsmetoder. Arbeidet til NEK 301 med den nye utgaven er nå ferdig og foreligger i form av et høringsutkast.

-Et høringsutkast til en revidert og utvidet utgave av NEK 399 er nå klart og vil bli sendt ut til høringsinstansene i nærmeste fremtid. Fristen for å gi kommentarer er satt til 1. oktober 2021. I tillegg til de eksisterende instansene hører vi gjerne fra arkitekter og prosjekterende slik at standarden også kan ta hensyn til andre fagfelt. Vi har derfor godt håp om å kunne lansere den nye standarden tidlig i 2022, men vil kunne presentere en del av endringene under Elsikkerhetskonferansen i november, avslutter Leif Aanensen.

Les mer om høringen og få tilgang til høringsdokumentene.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024