Tilbake

Gratis workshop for unge om standardisering og bærekraft

NEK arrangerer 15. juni en nordisk workshop for unge under 36 år. Workshopen vil ha oppmerksomhet rundt standardisering og den rolle standarder har i oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Det vil være et virtuelt arrangement og man deltar via Microsoft Teams.

Kaia Means

Standardisering er en bærebjelke

Det er lite i den elektrotekniske verden som blir foretatt uten en forankring i standarder. Standardene er med på å sikre en nødvendig grad av elsikkerhet, installasjoner tuftet på samme metode og produkter som kan flyte fritt over landegrensene. En standard som NEK 400 – Elektriske lavspennings-installasjoner beregnes å stå bak en årlig verdiskapning på 50 milliarder norske kroner. Om man ser bort fra råvarer er elektrotekniske produkter den største handelsvaren på verdensbasis og står bak 20 % av den globale handel.

Forståelse av elektroteknisk standardisering

En forståelse for standarder, er en nødvendig ballast for alle innenfor elektroteknikk. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserer derfor et program for unge (under 36 år) innenfor elektroteknikk. Programmet er kalt Ungt Lederskap og vil gjennom ulike samlinger gi deltakerne både et nettverk av likesinnede og en større kunnskap om standarder. Samlingene vil foregå både fysisk og virtuelt.

-Ikke alle kjenner den store betydningen standarder har for den elektrotekniske bransjen. Nær sagt alt av elektriske produkter og installasjoner er basert på internasjonale standarder. Dette blir i liten grad behandlet under studiene. NEK ønsker derfor gjennom Ungt Lederskap å gi menensker under 36 år en mulighet til å tilegne seg denne kunnskapen. Samtidig vil man også få et verdifullt nettverk for sin videre karriere, forteller Kristin Fagerli, fagsjef i NEK og ansvarlig for Ungt Lederskap.

Unge innenfor elektroteknikk må engasjeres.

Ambisjonen om å engasjere unge elektroteknikere i standardisering er internasjonal. IEC har gjennom flere år arrangert sitt Young Professional program, men dette har man vært tvunget til å avlyse de siste årene i takt med sitt General Meeting. Imidlertid harde nordiske landene tatt tak og har i likhet med Norge utviklet sine nasjonale program.

– På grunn av pandemien har mange av aktivitetene i Ungt Lederskap blitt kraftig forskjøvet, men nå er vi endelig i gang. Vi har fått med oss de andre nordiske standardiseringsorganene og vil gjennomføre en gratis nordisk workshop 15. juni. Under workshopen vil vi snakke litt om standardisering generelt, men den viktigste aktiviteten vil bli å sette standardisering i en bærekraftig kontekst. Vi ønsker derfor at deltakerne skal se standardisering i lys av FNs bærekraftsmål og vurdere hvilken rolle standarder kan spille for å styrke en gjennomføring av disse, fortsetter Kristin.

Nordisk workshop for Young Professionals

Workshopen vil denne gangen bli gjennomført via Microsoft Teams. Etter innledende foredrag om standarder og hvordan de utvikles vil man også se på praktisk bruk av standarder.  Et viktig emne vil være å se på hvordan standardene kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. I denne sammenhengen vil deltakerne deles inn i grupper for å diskutere seg fram til mulige løsninger.

-Det er ikke uten grunn vi har valgt FNs bærekraftsmål som utgangspunkt for denne workshopen. Disse målene vil bli stadig viktigere for at planeten vår skal bli og fortsatt være et godt sted å leve. På veien mot å oppfylle disse målene vil standardisering være en av veiene, avslutter Kristin Fagerli.

Les mer om online Workshop for Young Professionals 15. juni og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Nordic Young Professional – et fellesskap for unge ingeniører

Dato
13.06.2023

Nordic Young Professional - en gratis workshop for unge ingeniører!

Dato
20.04.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023