Tilbake

Webinar om maritim navigasjon og radiokommunikasjon

Det er stor aktivitet innenfor standardisering av maritim navigasjon og radiokommunikasjon. For å sette lys på en del av de viktige endringene innenfor dette fagfeltet inviterer NEK til webinar 18. mars.

Den norske standardiseringskomiteen NK 80 arbeider med krav til utstyr og systemer for navigasjon og radiokommunikasjon. Under ledelse av Geir Lyngheim Olsen er komiteen ansvarlig for å fremme Norges syn og påvirke arbeidet til beste for norsk næringsliv i den internasjonale standardisering. Lyngheim Olsen er i dag innleid til Norwegian Electric Systems, som leverer energi- kontroll- og navigasjonssystemer til flere avanserte skip, inkludert Havila Kystruten. Han har vært sentral i både utviklingen av standardene, og i godkjenningen av et fullstendig Integrert navigasjonssystem (INS).

Krav til bruk av standard

I EUs Maritim Equipment Directive fra 2020 slås det fast at broutstyr som skal generere alarmer må være godkjent etter NEK IEC 62923. I praksis betyr dette at utstyr som ikke er godkjent etter denne standarden ikke kan plasseres om bord i EU/EØS skip etter 29. august 2021. Det betyr at de som ikke har gjort nødvendige endringer for å tilfredsstille standarden begynner nå å få dårlig tid.

Geir Lyngheim Olsen

Geir Lyngheim Olsen, leder av NK 80

-Tidligere har mange gjort en frivillig godkjenning opp mot IMO MSC302, men med en ny versjon av NEK IEC 62923 blir det satt strengere krav. Spesielt i forhold til redundans og støtte for gruppering av alarmer vil man merke at kravene er endret.  Dette er for å få en harmonisert håndtering av alarmer i et sentralt alarmhåndteringssystem (CAM) i stedet for «kakafoni» av alarmer på bro fortsetter Lyngheim Olsen.

INS integrert i NEK IEC 62923

INS (Integrated Navigational System) var den standarden som omtalte CAM før, men denne delen er nå tatt inn i NEK IEC 62923. Den har vært en viktig rettesnor for de som har ønsket å godkjenne et alarmhåndteringssystem da det frem til nå ikke har vært egne IEC-typegodkjenningsstandarder på dette.

-Vi venter på den nye utgaven av INS (Integrated Navigational System)- standarden NEK IEC 61924-2 som er revidert av IECs tekniske komite TC 80. I bransjen er denne regnet som en krevende standard å implementere. Det er kryssende funksjonskrav som omhandler blant annet ECDIS, Bro-Alarm, automatisk kontroll og nettverk forteller Geir Lyngheim Olsen. Det er ikke påkrevd med et INS-system om bord i skip; og de fleste seiler i dag med frittstående utstyr som ECDIS (Kartmaskin), RADAR, Autopilot m.m.

En INS kan både erstatte «frittstående utstyr», men og fungere som et «intelligent bindeledd» mellom slikt utstyr.  Dette vil øke situasjonsforståelsen på grunn av felles alarm, data- og sikkerhetsparametere mellom alle arbeidsstasjoner på bro.  Det er også forventet at på grunn av kravene til redundans, harmonisert sensorhåndtering, deling av data m.m. at INS vil være et mulig minimumskrav for videreutvikling av halv- og helautonome skip fremover.

NEK IEC 62923 viktig del av webinar

Under NEKs webinar 18. mars vil NEK IEC 62923 være en viktig del av agendaen og standardiseringskomiteens leder vil dele sin erfaring fra fagfeltet.

-Jeg har god erfaring fra koordinering av typegodkjenning opp mot disse standardene i krevende forhold. Dette har blant annet foregått til sjøs ute i Nordsjøen. Jeg har også lang erfaring i praktisk bruk av standarder i andre sammenhenger. Under webinaret 18 mars ser jeg fram til å dele noen av våre erfaringer med bruk av standarder fortsetter Lyngheim Olsen.

Les mer og meld deg på webinaret.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024