Tilbake

Den nasjonale ex-konferansen 2020 blir webinar

Den nasjonale ex-konferansen som arrangeres av NEK og NFEA vil i 2020 ikke bli arrangert på Grand Hotel i Oslo på grunn av smittevern. Konferansen vil i stedet bli erstattet av et mindre webinar.

Webinar på grunn av smittevern

Det har vært lang tradisjon for å arrangere Ex-konferansen på Grand Hotell i Oslo annet hvert år. Konferansen er viktig for dem som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. I 2020 brytes denne tradisjonen for første gang av hensyn til smittevern. Som erstatning vil det gjennomføres et webinar.

-Det er trist at vi har måtte erstatte ex-konferansen med et webinar. Konferansen har ikke bare handlet om det faglige, men også vært en viktig møteplass for alle som har sitt virke i eksplosjonsfarlige områder. Når det er sagt var beslutningen enkel. Vi skal ikke gå på akkord med helsen til folk, sier Arild Røed, fagsjef for ex i NEK.

Nytt fra myndigheter

I webinarets program har NEK og NFEA valgt å konsentrere seg om det nyeste innen standardisering og sertifisering på området. Det vil si at vi får høre fra standardiseringskomiteen NK 31 og det siste og aktuelle fra myndighetene. Både DSB, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil ha egne presentasjoner.. Det gjøres også plass til å informere om situasjonen rundt Brexit i forhold til sertifisering.

Ny teknisk spesifikasjon

NEK har nylig gitt ut en ny teknisk spesifikasjon, NEK TS 420C for områdeklassifisering og elektriske installasjoner i områder der det bearbeides eller oppbevares eksplosive stoffer.  Med denne utgivelsen har hele NEK 420 serien gjennomgått en fullstendig oppdatering i forhold til de internasjonale standardene..

Kabelgjennomføring

Dag Ivar Roald fra Adeptor vil avslutte det faglige programmet med å gå igjennom de endrede kravene for kabelgjennomføringer. Han er medlem i arbeidsgruppen som jobber med revisjon av IEC standarden IEC 60079-14, som bl.a. omhandler krav til installasjon av kabelgjennomføringer. Samtidig vil han ta for seg en norsk fortolkning fra NK31, som omhandler kabelgjennomføringer i Exd kapslinger.

-Det er naturlig nok et kortere program på webinaret enn det man kunne forvente på en 2-dagers konferanse.  Vi har derfor konsentrert oss om det som vil ha størst betydning på kort sikt for aktørene innenfor ex. På den måten vil man kunne holde seg oppdaterte på forskrifter, regler og standarder. Vi satser imidlertid på å komme sterkt tilbake med et fysisk program så snart det er mulig, avslutter Røed.

Les mer om webinaret og meld deg på.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023