Den 16. nasjonale Ex-konferansen

Konferansen retter seg mot alle som er i befatning med eksplosjonsfarlige områder

 

Registrer deg nå

Den nasjonale Ex-konferansen 2020 er fastsatt til 17. – 18. november. Konferansen er viktig for dem som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett å bidra til økt sikkerhet i bransjen, samt at den utgjør en viktig møteplass.

Program under utarbeidelse

Åpne alle

Tirsdag 17. november

 • 09:00Registrering
 • 09:30Velkommen
  Sundsvik og Aanensen
  Karin Sundsvik, direktør NFEA og Leif Aanensen, CEO i NEK

  Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annethvert år i samarbeid mellom NEK og NFEA.

  Kari Sundvik direktør i NFEA og Leif Aanensen som er direktør i NEK vil ønske alle velkommen.

  Aanensen har lang erfaring fra standardisering og myndighetsarbeid.

 • 09:45Myndighetskrav
  Frode Kyllingstad, DSB
  Frode Kyllingstad og Trond Liestøl Larsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

  Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad og Liestøl Larsen kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse.

 • 10:30Myndighetskrav, erfaringer, prioriteringer, status og signaler
  Bård Johnsen, Petroleumstilsynet
  Bård Johnsen, Sjefingeniør i Petroleumstilsynet

  Bård Johnsen er sjefingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer. Johnsen er medlem av flere norske og internasjonale normkomiteer deriblant NEK NK 18 og IEC TC 18 for skip og offshoreenheter samt NEK NK 31 og IEC TC 31 for utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

  Johnsen er utdannet sivilingeniør elkraft og har i tillegg en MSc i teknologiledelse fra USA. Johnsen har også mange års erfaring fra prosjektering, drift og vedlikehold av Ex-installasjoner, både som innleid og ansatt i Unitech Engineering, ConocoPhillips og Equinor.

 • 11:00Pause
 • 11:30Standardisering og regelverk
  Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS
  Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS

  Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i
  internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene.

  Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger.

 • 12:30Lunsj i Speilen
 • 13:30Arbeidstilsynet og eksplosjonsfarlige områder
  Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet
  Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet

  Kirsti Solheim er senioringeniør og har jobbet i Arbeidstilsynet siden 2008. Hun har i Arbeidstilsynet hatt nasjonalt ansvar for ATEX siden 2017. Under dette ansvaret ligger planlegging av tilsynets utadrettede aktivitet så vel som innadrettet, samt samarbeid med andre etater og bransjer, nasjonalt og internasjonalt.

  I tillegg har hun ansvar for oppfølging av ATEX-relaterte ulykker og hendelser, samt markedskontroll av ATEX-utstyr i samarbeid med DSB.

 • 14:15Kabelgjennomføringer
  Dag Ivar Roald, Adeptor as
  Dag Ivar Roald, Adeptor AS

  Dag Ivar Roald fra Adeptor AS er medlem av NK31 og arbeidsgruppen for vedlikehold av IEC 60079-14.

  Han vil gå gjennom krav til valg av kabelinnføringer, med spesielt søkelys på endringer av kravene i NEK 420 / NEK EN 60079-14. Videre vil han også presentere en norsk fortolkning fra NK 31 som tar for seg muligheten til å føre BFOU/RFOU type kabler direkte inn i Exd kapslinger.

 • 15:00Pause
 • 15:30Just how dangerous is Hydrogen?
  Geirmund Vislie, Gexcon AS

  Geirmund Vislie er Vice President for Hydrogen Safety i Gexcon AS, og har blant annet hatt ansvar for de tekniske undersøkelsene etter en hydrogeneksplosjon ved en fyllestasjon i Sandvika i Juni 2019.

  Geirmund vil ta for seg hva som gjør hydrogen spesielt sammenlignet med andre gasser, og presentere viktige prinsipper rundt design og tennkildekontroll på hydrogenanlegg.

  Han vil også fortelle om lærdommer etter konkrete hendelser.

 • 16:15Håndtering av ikke-elektriske tennkilder
  Geir Ottersen, Equinor ASA

  Ikke – elektriske tennkilder sett fra prosjekt og brukersiden i O&G.

  Mye av ansvaret er lagt på leverandører uten innblanding av 3.part som en NOBO. Det mangler kompetanse på dette området, noe samsvarsvurderinger / erklæringer som skal være på plass fra fabrikanter og leverandører viser  Geir Ottersen, Equinor ASA

 • 17:00Avslutning – eventuelle gjenstående spørsmål/avklaringer
 • 19:00Konferansemiddag på Grand Hotel i Speilsalen

Onsdag 18. november

 • 09:00Jordingsfilosofi i Ex-områder
  Arne Nossum, Equinor ASA og Lars Morten Nesse, Valaris Norge
 • 09:45Nye alternativer til jording i Ex-områder
  Frode Iversen, Øglænd
  Frode Iversen, Hilti/ Øglænd System
 • 10:15Pause
 • 10:45Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med støv
  Tor-Erik Røynesdal og Aslak Svindland
  Tor-Erik Røynesdal, Cargill og Aslak Svindland, Cargill

  Produksjon av fiskefor kan medføre risiko for støveksplosjoner. Tor-Erik Røynesdal er fabrikksjef hos Cargill EWOS i Florø og Aslak Svindland er områdeansvarlig for HMS i Skandinavia.

  Begge har lang erfaring med forebygging av støveksplosjoner og vil dele både teoretiske og praktiske erfaringer rundt temaet. De vil også gå konkret inn i to hendelser med eksplosjoner på deres produksjonsanlegg i Florø og på Halsa.

 • 11:30Ferdigstilling av offshoreprosjekter i Norge
  Dag Ove Fauskanger, Kværner
  Dag Ove Fauskanger, Kværner og Lennart Jardstål, Equinor ASA

  Dag-Ove Fauskanger er Fagligansvarlig elektro i Kværner. Han har lang erfaring fra olje- og gassprosjekter som Aker og Kværner har utført. I tillegg har Fauskanger vært med i IFEA og NFEA sitt Ex-utvalg i perioden 2010-2019. Han han ha vært medlem og leder av komiteer for den nasjonale Ex-konferansen.  Han er også medlem av NK 31.

  Han vil i sin del av innlegget fokusere på ferdigstilling av Ex installasjon med tanke på elektro installasjoner i ex-områder fra prosjekt il sluttkunde. Fokus vil være ferdigstilling av offshore prosjekter i Norge.

  Lennart Jardstål har lang erfaring innen drift og vedlikehold av elektriske installasjoner offshore og har vært med i programkomiteen for Ex konferansen i mange år. Han er også medlem i NK31 og deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid gjennom IEC i flere komiteer.

  Han vil fokusere på hvordan kunde/sluttbruker sikrer en forsvarlig Ex installasjon fra overlevering fra prosjekt og over til sikker drift.

 • 12:00Lunsj i Speilen
 • 13:00Belysning i Ex-områder offshore
  Monica Hein, Equinor ASA
 • 13:30Krav-hierarki for offshore Ex-anlegg
  Arild Røed
  Arild Røed, NEK

  Arild Røed er fagsjef i NEK med ansvar for elektriske anlegg i Ex- og maritime omgivelser. Røed er bl.a. sekretær i IEC TC 18 for skip og offshoreenheter, samt en rekke nasjonale standardiseringskomiteer som eksempelvis forvalter standarder som NEK 410, NEK 420 og NEK TS 606. Røed har vært hos NEK siden 2013, er ingeniør elkraft og har tidligere erfaringer fra testing, sertifisering og leverandørindustri.

  Hvilke standarder skal man bruke? Arild Røed ser nærmere på hvordan ulike standarder henger sammen og referer til hverandre, samt
  hvordan de kan anvendes for å oppfylle myndighetenes regelverk og avtalemessige forhold.

 • 14:00Pause
 • 14:30Kompetansekrav i Ex-områder
  Lennart Jardstål, Equinor ASA
  Lennart Jardstål, Equinor ASA

  Sertifisering, myndighetskrav, standardkrav, kompetansematrise.
  Lennart vil i innlegget forsøke å belyse de ulike krav og standarder som ligger til grunn for å sikre at personell har rett Ex kompetanse i forhold til
  oppgaver som skal utføres.

  Det vil også bli presentert arbeid som pågår med oppdateringer av kompetansekrav innenfor standardisering

 • 15:00Internasjonal sertifisering - Markedstilgang utenfor Europa
  Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS
  Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS

  Bjørn Spongsveen er avdelingsleder for Ex-avdelingen i DNV GL Presafe AS. Presafe er teknisk kontrollorgan for ATEX-direktivet og sertifiseringsorgan for IECEx. Spongsveen har over 25 års erfaring med testing og sertifisering av Ex-utstyr i Nemko, DNV GL og Presafe.

  I tillegg er han sekretær i NK 31, den nasjonale Ex-komiteen.

 • 15:30Avslutning – eventuelle gjenstående spørsmål/ avklaringer

Registrering

Dato: 17.11 – 18.11  2020, Adresse: Grand Hotel Oslo by Scandic Pris: Kursavgift er satt til  ikke medlem kr. 9.000,-,
bedriftsmedlem kr. 7.000,-.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Påmelding til konferansen

Praktiske detaljer

Grand Hotel, Oslo

Grand Hotel Oslo by Scandic

Tid og sted

Dato: 17. – 18. november 2020
Sted: Grand Hotel Oslo by Scandic, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Veibeskrivelse Grand Hotel

Kursavgift

 • Ikke medlem kr. 9.000,-
 •  Bedriftsmedlem kr. 7.000,-
 • Personlig medlem NEK/NK medlem/NFEA medlem kr. 7.000,-. (Alle NEK/NK medlemmer MÅ skrive «NEKmedlem» i kommentarfeltet ved registrering)
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4.000,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medl. kr. 5.000,-
 • Studenter kr. 500,-

Ved avmelding senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2.000,-.  Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Middag

Konferansemiddagen finner sted på Grand Hotel i Speilen.
Hvis du ønsker å delta på konferansemiddagen melder du deg på samtidig som du melder deg på konferansen.
Dette koster kr. 950,- pr. person og inkluderer 2 enheter drikke.
Påmelding til konferansemiddag er påkrevd.

Overnatting

Den enkelte må selv bestille hotellrom. NFEA har holdt av et begrenset antall rom på Grand Hotel. Bestilling av rom: Informasjon følger.

Målgruppe

Konferansen en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere.

Annet

Foredrag: Link til presentasjoner i PDF – format vil bli sendt ut til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette gjelder de foredrag vi får tillatelse til å publisere.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

 

         NEK logo

Mer info om konferansen

Ex-konferansen 2016, Grand Hotel

Ex-konferansen 2016, Grand Hotel Oslo by Scandic

Generelt

EX-konferansen er en viktig møteplass for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett for å bidra til økt sikkerhet i bransjen.

Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annethvert år i regi av NEK og NFEA. Konferansen holdes også i år på Grand Hotel i Oslo sentrum.

Konferansen er en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere. I tillegg til å få høre mange interessante foredrag kan deltakerne knytte kontakt med de som påvirker regelverket. Mange av deltagerne har stor innflytelse både på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC, IEC og andre organisasjoner.

Utstilling/logo

Stand maks 2×3 meter, inkludert 1 deltaker

 • Bedriftsmedlem kr. 12.000,-
 • Ikke medlem kr. 14.000,-

Stand inkl. logo i programmet. inkludert 1 deltaker

 • Bedriftsmedlem kr. 16.000,-
 • Ikke medlem kr. 18.000,-

Maks antall utstillere er 6.
Rigging av stand fra onsdag kl. 08:00

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5.000,-
 • Ikke medlem kr. 7.500,-

Utstillere

Mer informasjon kommer.

Programkomite

 • Leder programkomité: Aril Røed, NEK
 • Dag-Ove Fauskanger, Kværner AS
 • Ingulf Egeland, Ex-tech System AS
 • Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS
 • Lennart Jardstål, Equinor ASA
 • Ole Petter Sørensen, Trainor Elsikkerhet AS
 • Dag Ivar Roald, Adeptor AS
 • Karin Sundsvik, NFEA
Gå til toppen