Den 16. nasjonale Ex-konferansen

Konferansen retter seg mot alle som er i befatning med eksplosjonsfarlige områder

 

Registrer deg nå

Den nasjonale Ex-konferansen 2020 var fastsatt til 17. – 18. november, men blir nå holdt som et webinar 17. november. Konferansen er viktig for dem som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett å bidra til økt sikkerhet i bransjen, samt at den har vært en viktig møteplass.

Program

Åpne alle

Tirsdag 17. november

  • 08:45Pålogging
  • 09:00Velkommen
    Sundsvik og Aanensen
    Karin Sundsvik, direktør NFEA og Leif Aanensen, CEO i NEK

    Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annethvert år i samarbeid mellom NEK og NFEA.

    Kari Sundvik direktør i NFEA og Leif Aanensen som er direktør i NEK vil ønske alle velkommen.

    Aanensen har lang erfaring fra standardisering og myndighetsarbeid.

  • 09:10Nytt og aktuelt fra DSB
    Frode Kyllingstad, DSB
    Frode Kyllingstad og Trond Liestøl Larsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

    Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad og Liestøl Larsen kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse.

  • 09:35Nytt og aktuelt fra Petroleumstilsynet
    Bård Johnsen, Petroleumstilsynet
    Bård Johnsen, Sjefingeniør i Petroleumstilsynet

    Bård Johnsen er sjefingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer. Johnsen er medlem av flere norske og internasjonale normkomiteer deriblant NEK NK 18 og IEC TC 18 for skip og offshoreenheter samt NEK NK 31 og IEC TC 31 for utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

    Johnsen er utdannet sivilingeniør elkraft og har i tillegg en MSc i teknologiledelse fra USA. Johnsen har også mange års erfaring fra prosjektering, drift og vedlikehold av Ex-installasjoner, både som innleid og ansatt i Unitech Engineering, ConocoPhillips og Equinor.

  • 10:00Arbeidstilsynet om eksplosjonsfarlige områder
    Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet
    Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet

    Kirsti Solheim er senioringeniør og har jobbet i Arbeidstilsynet siden 2008. Hun har i Arbeidstilsynet hatt nasjonalt ansvar for ATEX siden 2017. Under dette ansvaret ligger planlegging av tilsynets utadrettede aktivitet så vel som innadrettet, samt samarbeid med andre etater og bransjer, nasjonalt og internasjonalt.

    I tillegg har hun ansvar for oppfølging av ATEX-relaterte ulykker og hendelser, samt markedskontroll av ATEX-utstyr i samarbeid med DSB.

  • 10:25Pause
  • 10:40Standardisering og regelverk
    Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS
    Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS

    Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i
    internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene.

    Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger.

  • 11:10Kabelgjennomføringer
    Dag Ivar Roald, Adeptor as
    Dag Ivar Roald, Adeptor AS

    Dag Ivar Roald fra Adeptor AS er medlem av NK31 og arbeidsgruppen for vedlikehold av IEC 60079-14.

    Han vil gå gjennom krav til valg av kabelinnføringer, med spesielt søkelys på endringer av kravene i NEK 420 / NEK EN 60079-14. Videre vil han også presentere en norsk fortolkning fra NK 31 som tar for seg muligheten til å føre BFOU/RFOU type kabler direkte inn i Exd kapslinger.

  • 11:35Spørsmål
  • 12:00Avslutning

Registrering

Dato: 17.11 2020, Adresse: Webinar Pris: Webinaravgift er satt til  kr. 2.900,-, medlemmer kr. 2.000,-.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Påmelding til konferansen

Praktiske detaljer

Webinar

Webinar

Tid og sted

Dato: 17. november 2020
Sted: Webinar

Pris:

Webinaravgift er satt til  kr. 2.900,-, medlem kr. 2.000,-.

Målgruppe

Konferansen en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere.

Annet

Foredrag: Link til presentasjoner i PDF – format vil bli sendt ut til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette gjelder de foredrag vi får tillatelse til å publisere.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

 

         NEK logo

Mer info om konferansen

Generelt

Webinaret tar utgangspunkt i å informere om aktuelle saker relatert til regelverk og standardisering.

Mange er klar over at et annet arrangement, den 16. nasjonale Ex-konferansen, skulle vært avholdt i Oslo samme uke. Men av hensyn til alle de som er underlagt reiserestriksjoner valgte NFEA og NEK, i samråd med programkomiteen, å utsette konferansen på ubestemt tid. Denne tradisjonsrike konferansen er en viktig møteplass, og det er derfor ønskelig å gjennomføre opprinnelig program så snart situasjonen tillater det.

Webinaret vil inkludere utvalgte deler av det opprinnelige programmet med noen få komprimerte innlegg. Vi håper at trofaste deltagere vil se på denne løsningen som hensiktsmessig, samtidig som vi håper at nye deltagere vil benytte denne unike muligheten til å få med seg nytt om eksplosjonsfarlige områder.

Programkomite

  • Leder programkomité: Aril Røed, NEK
  • Dag-Ove Fauskanger, Kværner AS
  • Ingulf Egeland, Ex-tech System AS
  • Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS
  • Lennart Jardstål, Equinor ASA
  • Ole Petter Sørensen, Trainor Elsikkerhet AS
  • Dag Ivar Roald, Adeptor AS
  • Karin Sundsvik, NFEA
Gå til toppen