Tilbake

NEK 700 venter ikke på Eliaden

En ny utgave av NEK 700 skulle etter planen lanseres under Eliaden 26 – 28 mai, som nå er utsatt til 2021. NEK venter imidlertid ikke på Eliaden, men lanserer som planlagt den reviderte versjonen av NEK 700 før sommeren.

Klok beslutning

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 viruset har styret i Elektroforum besluttet å utsette Eliaden. Eliaden skulle vært arrangert 26 – 28 mai, men er nå utsatt til januar 2021.

-Bransjen må ta sin del av ansvaret for å begrense spredningen av Corona-viruset. Det vil ikke vært forsvarlig med et arrangement som trekker så mange tilskuere. Elektroforum har gjort en klok beslutning etter NEKs syn, forteller Christer Varan, fagsjef Ekom i NEK.

Lansering av NEK 700

Eliaden er tradisjonelt lanseringsarena for noen av NEKs største produkter. I år er tiden inne for lansering av en ny versjon av NEK 700 – Informasjonsteknologi. Når Eliaden er utsatt har man fått en utfordring og må tenke nytt. For NEK har ikke tenkt å vente på Eliaden og utsette utgivelsen.

-Vi hadde planlagt en storstilt lansering av 2020-utgaven av NEK 700 under Eliaden. Nå må vi tenke nytt og vi ser derfor for oss at vi har en virtuell lansering. Selv om vi synes det er trist at vi ikke får truffet menneskene personlig, er det positivt at vi på denne måten også kan treffe de som ikke ville vært på Eliaden. Det er mange som venter i spenning på oppdateringene, fortsetter Varan.

Mange oppdateringer

NEK og normkomiteen NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr, jobber for fullt for at den nye versjonen av NEK 700 Informasjonsteknologi skal bli klar som planlagt. I 2020 utgaven blir det også lagt til flere nye kapitler som gjenspeiler utviklingen innenfor Ekom. Et eksempel er power over ethernet som blir viet et eget kapitel. Stadig flere får opp øynene for viktigheten av at ekomnettene er standardiserte. Det gir både mer effektiv utbygging, sparer kostnader og gir enklere vedlikehold da alle parter arbeider fra samme plattform.

-Dagens situasjon viser virkelig hvor viktig ekomnettene har blitt for oss. Skal vi sikre pålitelige nett er det viktig at disse er utført i henhold til kjente standarder. Standardene sikrer enklere anbudsprosesser, transparens i leveransene og ikke minst kostnadseffektivitet. Oppdateringene og feilretting blir også enklere da alle aktørene kjenner hvordan nettet er bygd opp. Om det skal komme noe godt ut av denne uhyggelige krisen må det være et økt fokus på viktigheten av robuste elektronisk kommunikasjonsnett, avslutter Christer Varan.

Les mer om NEK 700.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024