Tilbake

Enova gjør landstrøm mulig

Enova har støtteordninger for landstrøm som inkluderer infrastruktur på land og landstrømsystemer i eksisterende fartøy. Støtten legger til rette for å redusere utslippene av klimagass fra skipsfarten.

Future of the Fjords, Brødrene AA

Bruk av elektrisitet fra land for skip som ligger til kai er en prioritert aktivitet, som et ledd i elektrifisering av skipsfarten. Ved å la dieselgeneratorene hvile vil man spare utslipp av både CO2 og NOx. Skipene vil derfor bidra mindre til utslipp av klimagass og lokal forurensing. Landstrømsløsningene vil også være tilpasset lading av batteriene om bord i hybridfartøyene. Ved å bruke batterier til framdrift kan deler eller hele seilingen gjøres utslippsfri. Et viktig bidrag fra myndighetenes side er å bevilge midler gjennom Enova. Enova har 3 ulike støtteordninger som yter støtte til infrastruktur, forprosjektering og installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy.

Forprosjektering

Maritim elinstallasjon

En investering i et offentlig tilgjengelig landstrømsanlegg krever et godt beslutningsgrunnlag. Det er mange aktører som vil være interessenter i et slikt prosjekt. For å etablere en kostnadseffektiv og kundeorientert kreves det god samhandling mellom tilbydere av infrastruktur, nettselskap, potensielle kunder og havn. I mange tilfeller er det også fornuftig å leie inn relevant kompetanse for å ha vurdert alle aspekter ved en investering i landstrømsanlegg.

Enova kan yte støtte til et slikt forprosjekt og utlyser tre ganger i året muligheten for å søke støtte. Man kan få dekket inntil 50 % av kostnaden til et forprosjekt.

Mer om Enovas støtteordning for forprosjektering av landstrømsanlegg kan du lese her.

Infrastruktur

Det er kostbart å etablere infrastruktur for landstrøm, samtidig er dette et viktig virkemiddel for å redusere utslippene av klimagass. Enovas støtteordning kan derfor bidra med inntil 50% av kostnadene til et slikt anlegg. Kravet fra Enova er at anlegget har en strømstyrke på minimum 125 ampere og spenning på 400 volt. Samtidig må også anlegget være bygget etter landstrømstandarden NEK IEC 80005-1:2019 for høyspent og NEK IEC 80005-3:2014 for lavspent. Enova har to utlysninger i året for støtte til infrastruktur for landstrømsanlegg.

Mer om Enovas støtteordning for infrastruktur av landstrømsanlegg kan du lese her.

Installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy

I dag er det mange havner som har installert infrastruktur for landstrøm. Dessverre er det fortsatt mange skip som ikke bruker landstrøm. Dette skyldes blant annet at det mangler nødvendig utstyr om bord eller havnen har ikke muligheten til å levere den spenningen skipet krever. Enova har sett denne utfordringen og har innført en støtteordning for installasjon av landstrømsystem i eksisterende skip. På denne måten vil stadig flere kunne ta i bruk landstrøm når skipet ligger i havn.

Mer om Enovas støtteordning for installasjon av landstrømsystemer i eksisterende fartøy kan du lese her.

Spenning

De elektriske anleggene i den norske skipsflåten har en rekke ulike spesifikasjoner for spenning og frekvens. Det gjør det uoversiktlig og vanskelig for havnene å vite hvilke spenninger de ulike fartøyene etterspør. Landstrømsforum, som er et samarbeidsprosjekt mellom NEK og Enova, har gjennomført et prinsippvedtak for å rydde opp i dette.

400 V AC 50 Hz

440 V AC 60 Hz*

690 V AC 50 Hz

690 V AC 60 Hz*

6,6 kV AC 50 Hz og 60 Hz*

11 kV AC 50 Hz

11 kV AC 60 Hz*

*Nettselskapene er ikke forpliktet til å levere denne spenningen

Nettselskapene er ikke forpliktet til å levere spenning med annet enn 50 Hz frekvens. Dersom skipet har behov for 60 Hz frekvens er man avhengig av en frekvensomformer. Installasjon av frekvensomformer er omfattet av Enovas støtteordning til landstrømsystemer i eksisterende skip.

Landstrømsforum

Landstrømsforum er et samarbeidsprosjekt mellom NEK og Enova for å elektrifisere den norske skipsfarten. Det er for tiden 130 medlemmer i Landstrømsforum, som representerer havner, redere, myndigheter, miljøorganisasjoner, utstyrsleverandører og nettselskaper. Forumets vedtak skjer gjennom konsensus.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023