Tilbake

Sikkerhet i elektriske maskiner

En maskin består av bevegelige deler som drives av motorer og styres av elektrisk utstyr. Om dette feiler kan dette medføre fysiske farer i tillegg til elektriske farer. Maskiner skiller seg derfor fra andre elektriske installasjoner og krever andre vurderinger. Den nye utgaven av maskinsikkerhetsstandarden (NEK EN 60204-1) tar høyde for nettopp dette.

Trond Salater/NEK

Maskinsikkerhetsstandarden (EN 60204) er en av de mest brukte standardene i Europa. Den siste utgaven kom i 2006 og en ny utgave er nå klar for lansering. I denne forbindelse har vi tatt en prat med Jostein Ween Grav fra DSB, som er leder for komiteen som har utviklet den norske utgaven:

– Det har skjedd en rivende teknologisk utvikling siden den forrige utgaven av maskinsikkerhetsstandarden. Spesielt innenfor motorstyring, elektroniske styresystemer og  sensorteknologi har det nærmest skjedd en revolusjon siden siste utgave. Det var derfor på høy tid at vi fikk en oppdatert utgave av maskinsikkerhetsstandarden.

– Standarden oppfyller spesifikke sikkerhetskrav i både Maskindirektivet og Lavspenningsdirektivet da denne er godkjent av EU kommisjonen. Normen er derfor en “verktøykasse” som gjør det enkelt å oppfylle krav til elektriske installasjoner på maskiner på en enkel måte. Norge er forpliktet til å følge dette direktivet gjennom EØS avtalen og ved eksport av maskiner til EØS land. Ved å utføre arbeidet etter NEK EN 60204-1 er man sikret at man holder seg innenfor regelverket. Man har da ikke bare tilgang til Europa, men også hele verden.

-Vi ser også at bruken av elektronisk utstyr i maskiner har økt enormt. Dette øker faren for feilfunksjon ved forstyrrelser og utfordringer med EMC generelt. Delen av standarden som omhandler EMC har derfor fått en oppgradering som nettopp tar hensyn til den nye virkeligheten for maskiner.

-Det har også vært en koordinering mot NEK 400 for å ivareta reglene i denne med tanke på elektrisk sjokk og bruk av begreper. Imidlertid tar NEK 400 for seg elektriske installasjoner som er statiske der fokuset er elsikkerhet. I en maskin er det bevegelig deler og det gir mekaniske farer. Maskinsikkerhetsstandarden tar med seg denne dimensjonen og legger til grunn helt andre risikovurderinger enn ved lavspent installasjoner. I en maskin er man først og fremst opptatt av faren for fysiske skader og spesielt beskytte personer mot mekaniske farer gjennom etablering av aktive sikkerhetsfunksjoner, overvåkning og sikre styresystemer.

-Bruker man NEK 400 på elektriske maskiner har man bare ivaretatt 20 – 30 prosent av det som er nødvendige vurderinger. Dersom det skjer en skade eller ulykke vil myndighetene se på risikovurderingen. Er denne bare foretatt på bakgrunn av feil standard kan man både få bøter og bli erstatningspliktig. Ved grove tilfeller vil man bli gjenstand for politietterforskning og kan stå foran en tiltale.

-Jeg er veldig fornøyd med denne utgaven av maskinsikkerhetsstandarden. Den er svært godt gjennomarbeidet og vi har ikke minst arbeidet mye for at det skal være et lettfattelig språk med gode veiledninger. Standarden vil derfor være en meget god verktøykasse for alle som utvikler, installerer, vedlikeholder og bygger om maskiner.

Jostein Ween Grav treffer du på lanseringsseminaret for NEK EN 60204-1 og på NEKs Fagkonferanse 2018 hvor han vil ha en gjennomgang av den nye standarden.

Les mer om Lanseringsseminar NEK EN 60204-1

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024