Tilbake

Ny samlet NEK 405:2018

NEK forventer at den nye normsamlingen NEK 405:2018 om elkontroll i bolig, nærings- og landbruksbygninger, samt fiske-, fangst og lastefartøy blir klar for lansering snarlig. Ny utgave av samlet NEK 405 er blitt aktuelt etter at serien har fått to nye delnormer.

Forsidebilde NEK 405 2018

– Vi er glad for at den nye samlingen av NEK 405 er på plass. Dette er et viktig verktøy for eiere av elektriske anlegg til å oppfylle plikten til ettersyn og kontroll. NEK 405 danner rammen om den profesjonaliserte elkontrollen i det norske samfunnet, forteller fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Om nye NEK 405

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. Elkontroll og elektrotermografering vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og elektriske utstyret. Det gir eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behov for tiltak.

– Elkontroll og elektrotermografi er viktige bidrag til å opprettholde elsikkerhet på et høyt nivå. Slike kontroller kan både forebygge elbranner og kostbare driftsavbrudd, fortsetter Aanensen. – Det er fort å glemme hvor viktig elektrisitet er som innsatsfaktor i nær sagt alle samfunnsfunksjoner, derfor er også et tidlig varsel om feil som kan gi driftsavbrudd viktig for mange anleggseiere, understreker fagsjefen.

Eksamens- og sertifiseringsordning

NEK 405-serien har et etablert system for eksaminering av personell som skal gjennomføre elkontroll eller elektrotermografering i medhold av normen. Personell som har avlagt eksamen klassifiserer til sertifisering, men kan også velge å operere kun med eksamensbevis. Det er NEMKO og DNV GL som forvalter eksamens- og sertifiseringsordningen.

– Komiteen har valgt å videreføre samme regime for utvidelsene som nå er lagt inn i normserien. Det vil likevel ta litt tid før eksamensordningen er operativ på landbruk og fiske-, fangst- og lastefartøy. Man må nemlig utvide eksamensbanken med relevante spørsmål fra de nye delnormene, forteller Aanensen.

Fiske-, fangst- og lastefartøy

Når det gjelder elkontroll mot fiske-, fangst- og lastefartøy så er det DSB som avgjør når elkontroll mot de såkalte kontrollpliktige fartøy skal fases over på NEK 405. Direktoratet har en eksisterende løsning for mindre fartøy, men som de har ønsket å legge inn under NEK 405-regime. NEK vil supplere med ny informasjon når direktoratet har tatt stilling til tidspunkt for innfasing.

Dekker mange markedsegment

De ulike delene retter seg mot ulike markedssegmenter, men som likevel er komplementerende tjenester. Virksomheter som ønsker å være tilbyder av flere typer tjenester vil kunne ha nytte av konsolidert utgave av NEK 405. NEK 405-serien inneholder krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres.

– NEK 405 spenner over elkontroll og elektrotermografering i alt fra boliger, nærings- og landbruksbygninger, til fiske-, fangt- og lastefartøy. Det er dermed mye verdiskapning å hente innen normsamlingens virkeområde, avslutter Aanensen.

Stort marked

Man anslår at det ligger et marked for elkontroll i størrelsesorden 1 – 1,5 milliarder kroner årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg i større grad blir bevisst sitt ansvar og at de også har betalingsvilje for profesjonelle tjenester innen segmentet. NEK 405-serien tar sikte på å skape forutsigbarhet mellom tilbyder og kjøper av tjenester innen elkontroll. Kunden kan føle en økt trygghet om at virksomheter som utfører kontroll etter NEK 405-serien har kvalifisert personell og gjennomfører kontrollen etter en anerkjent norm.

Erstatter samlet utgave fra 2015

Normsamlingen inneholder hele NEK 405-serien, slik den foreligger i skrivende stund (NEK 405-1, NEK 405-2-1, NEK 405-2-2, NEK 405-3, NEK 405-4 og NEK 405-10). Den erstatter dermed «NEK 405:2015 Samlet utgave».

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024