Tilbake

Havbruksnæringen og standardisering

Bransjene og de fleste politiske partier har store ambisjoner for norsk havbruksnæring. Det snakkes om fremtidige verdier som best kan sammenlignes med det som er skapt gjennom olje og gass-næringen på norsk sokkel.

Stor byggeaktivitet inne i det kommende Fisketorget ved Rådhuskaia i Oslo. Åpning i løpet av sommeren 2017

Skal man nå opp mot disse målene vil det være nødvendig med en bred industriell og bærekraftig satsning. Utvikling og bruk av standarder vil her være et sentralt tema.

Verdens befolkning forventes å øke til omlag 10 milliarder innen 2050 (tall fra FN). Havet står i dag for bare 2% av verdens totale matproduksjonen (tall hentet fra Norsk Industri – Veikart for havbruksnæringen). Dette har Norge med sin langstrakte kyst og høykompetente leverandørindustri unike muligheter til å gjøre noe med. Etablerte firma har spennende ting på gang, som for eksempel SalMars Ocean Farm 1 som skal installeres utenfor Trøndelagskysten i løpet av 2017.

Standardisering

I likhet med all landbasert næringsindustri er det også innen havbruk et stort behov for standarder. Når denne næringen skal vokse så vil den måtte støtte seg på en utbredt grad av automatisering gjennom hele produksjons og verdikjeden. I standardiseringsorganisasjonene IEC og ISO finnes det flere aktuelle komiteer hvor utvikling av aktuelle standarder pågår:

  • NEK NK 18 Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten
  • NEK NK 44 Sikkerhet i maskiner – elektrotekniske aspekter
  • NEK NK 64 Bygningsinstallasjoner
  • NEK NK 65 Industriell prosessinstrumentering, kontroll og automatisering.
  • SN/K 278 Fiskeri og havbruk (speilorganisasjon til ISO/TC 234 Fisheries and Aquaculture).

Smart produksjon og gode muligheter

LerøyOlje og gass-næringen på norsk sokkel har gått gradene fra såkalt “industri3.0” til man i dag gjør en betydelig innsats i overgangen til “industri4.0”. Vi snakker her om overgangen fra 1980-2000-tallets teknologier (PC/PLS/automasjon) til dagens og fremtidens digitaliserte produksjonsprosesser hvor sensorer, kunstig intelligens – BigData, autonome/robotiserte-medotikker – i stadig større grad styrer anleggene.

På Ifea/NFA konferansen “Automatisering i havbruksnæringen”, som ble arrangert på Hitra 7. – 8 juni, var det flere som nevnte at man heller burde gå direkte på “industri 4.0”, nå når næringen står foran en omfattende vekst. Flere eksempler viste at det er den veien man bør gå, og at man allerede på flere igangsatte prosjekter er godt i gang.

Ny teknologi sammen med en utbredt satsning på forskning kommer til å vise riktig vei i dette terrenget. Her vil også den Norske høyteknologiske leverandørindustrien som har forsynt norsk olje og gassnæring med utstyr og løsninger i flere 10-år ha gode muligheter fremover. Noen nevnte sågar at leverandørindustrien innen havbruksindustrien vil kunne ha større økonomisk potensial en ren fiskeeksport.

Rådhuskaia og Fisketorget Oslo.

Rådhuskaia med det nye Fisketorget i Oslo (Foto. Trond Salater)

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 2

Dato
15.05.2024